English Courses For Working Adults

Rectangle 1625

Elementary

The course supplements English vocabulary, improves grammar and listening, speaking, and pronunciation skills through the Shadowing method. The program is close to reality, linked to key content that learners need to apply. At the end of the course, learners have a level equivalent to A2.

Register Now
Rectangle 1625

Pre – Intermediate

The course expands vocabulary with complex phrases and diverse grammatical structures. Develop proficiency in communication skills using the Shadowing method, aiming at the ability to use natural language almost like a foreigner, helping learners communicate easily with a variety of topics.

Register Now
Rectangle 1625

Intermediate

The course helps learners proactively communicate with foreigners and expand their vocabulary. Get acquainted and practice good skills used at work such as: reading reports, writing emails, making presentations, negotiating, organizing meetings, etc. At the end of the course, learners have a level equivalent to B1.

Register Now
Rectangle 1625 2

Upper – Intermediate

The course helps learners master communication skills, use rich vocabulary and complex grammatical structures, and express language naturally and fluently. Confidently develop skills used at work such as: reading reports, writing emails, giving presentations, negotiating, organizing meetings, etc. At the end of the course, learners have a level equivalent to B2.

Register Now

What You Will Gain From This Course

For each level, EIV Education is designed to be extremely flexible for learners with the shortest study time to bring the highest learning results, each level only takes 2-3 months.

Group 1382

Our Foreign Teachers

Native teachers from: England, USA, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, …
Teachers have a lot of experience teaching English communication to workers, are able to teach many ages and are creative in their communication methods.

Hoạt động nổi bật

Gallery

Frequently Asked Questions

  • EIV only employs native English teachers from the following countries: USA, UK, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Ireland, etc.
  • All teachers must possess legal status, complete legal documents, a clear background, and a valid work permit from their home country.
  • They must have earned a bachelor’s degree in pedagogy, science, or a related field from a university in their home country, and must hold international English language teaching certifications such as TESOL, CELTA, or TEFL.
  • Additionally, they must have at least two years of experience teaching English in their home country or abroad.
  • They should exhibit a professional demeanor and a friendly personality that is suitable for the Vietnamese culture.

At EIV, a comprehensive entrance test is conducted to assess the four language skills: listening, speaking, reading, and writing. The listening, reading, and writing skills will be assessed under the supervision of a trainer or through EIV’s website, while the speaking skill will be evaluated through a direct interaction with EIV’s trainer. The results of the test will be compiled and sorted by proficiency level, enabling the creation of a customized curriculum for each student.

Chương trình học được các chuyên viên Đào tạo EIV Education xây dựng phù hợp với trình độ đầu vào, mục tiêu đầu ra và lĩnh vực làm việc của học viên. Khóa học sẽ phát triển toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Với ưu thế học trực tiếp với Giáo viên bản ngữ, học viên sẽ luyện tập được khả năng giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ, kỹ năng thuyết trình trôi chảy, viết email, báo cáo và tư duy đàm phán, xử lý vấn đề của Khách hàng phương Tây.

Trong quá trình học, chuyên viên CSKH sẽ theo sát tiến độ học tập của học viên, những phản hồi không hài lòng về giáo viên và chương trình đều được tiếp nhận và điều chỉnh kịp thời nhất. Học viên được quyền yêu cầu đổi 2 giáo viên/khóa, đến khi nhận được chất lượng giảng dạy phù hợp và tốt nhất.

Tại EIV, học viên có thể tự sắp xếp lịch học theo thời gian biểu cá nhân và lựa chọn địa điểm học mà học viên cảm thấy phù hợp, thoải mái và dễ tiếp thu nhất.

Tại EIV, học viên có thể tự sắp xếp lịch học theo thời gian biểu cá nhân và lựa chọn địa điểm học mà học viên cảm thấy phù hợp, thoải mái và dễ tiếp thu nhất.

EIV Education xây dựng chương trình học phù hợp với trình độ đầu vào và mục tiêu đầu ra của học viên, cam kết bằng Hợp đồng đào tạo.

Chi phí thuê Giáo viên sẽ phụ thuộc vào số lượng học viên của lớp học, thời lượng giảng dạy trong tháng, giáo trình và yêu cầu của Trường/Trung tâm đối với kinh nghiệm/trình độ của Giáo viên.

Để được tư vấn kỹ hơn, vui lòng liên hệ Hotline: 028 7309 9959

The Press Say About Us

When mentioning EIV International Education Organization, many partners, colleagues and friends consider EIV a “Quality”, “Professional” and “Prestige” enterprise.

ONLINE ENGLISH FOR WORKING ADULTS

One-to-One  – The Most Efficient Method to Learn English Today

Register Now