6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là phần ngữ pháp được sử dụng nhiều trong văn nói và văn viết. Chúng có chức năng giúp câu văn trở nên rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Trong nhiều trường hợp để câu văn bớt rườm rà, người ta rút gọn một số thành phần trong mệnh đề phụ của câu. Có nhiều cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Dạng ngữ pháp này là dạng bài rất hay gặp trong mọi đề thi tiếng Anh đặc biệt nếu muốn đạt điểm cao sau quá trình luyện thi TOEIC thì hãy học thật kĩ về mệnh đề quan hệ nhé. Vì vậy, để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp này, EIV xin gửi đến bạn bài viết chi tiết.

Ý nghĩa của việc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Việc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu độ dài câu và làm cho văn phong trở nên súc tích và dễ đọc hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong văn bản chuyên ngành và trong việc viết các tài liệu kỹ thuật, luật pháp, khoa học hoặc y tế.

Ý nghĩa của việc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Ý nghĩa của việc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Việc rút gọn mệnh đề quan hệ cũng giúp tăng tính logic và rõ ràng của văn bản. Khi sử dụng câu dài và phức tạp, có thể dễ dẫn đến sự nhầm lẫn hoặc khó hiểu. Nhưng khi sử dụng các câu ngắn, súc tích, chúng ta có thể tránh được những sự hiểu nhầm và giúp người đọc dễ dàng hiểu được ý nghĩa của câu.

Vì vậy, việc rút gọn mệnh đề quan hệ là một kỹ năng viết quan trọng giúp viết văn bản trở nên ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu hơn.

6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

EIV Education sẽ giới thiệu đến bạn 6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh để giúp bạn viết văn bản trở nên ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu hơn. Những cách rút gọn này bao gồm sử dụng đại từ quan hệ, đảo ngữ, đổi thứ tự từ, sử dụng cách diễn đạt đồng nghĩa, loại bỏ từ không cần thiết và sử dụng dấu phẩy đúng cách.

6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Với sự giúp đỡ của những cách rút gọn này, bạn sẽ có thể viết những câu ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu hơn, giúp cho người đọc dễ dàng tiếp nhận và hiểu được nội dung của văn bản.

1. Lược bỏ mệnh đề quan hệ bằng cách dùng V-ing

Lược bỏ mệnh đề quan hệ bằng cách dùng V-ing là một trong những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh hiệu quả. Thay vì sử dụng một mệnh đề quan hệ dài và phức tạp, chúng ta có thể sử dụng V-ing như một tính từ hoặc danh từ để diễn tả ý nghĩa của mệnh đề đó.

Ví dụ 1:

Mệnh đề gốc: The students who are studying abroad are having a great time.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The students studying abroad are having a great time.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng “studying abroad” thay cho “who are studying abroad”. Điều này giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng V-ing như một danh từ để thay thế cho mệnh đề quan hệ.

Ví dụ 2:

Mệnh đề gốc: The woman who is singing on stage is my sister.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The woman singing on stage is my sister.

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng “singing” như một danh từ để thay thế cho “who is singing on stage”. Điều này giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lược bỏ mệnh đề quan hệ bằng cách sử dụng V-ing có thể làm mất đi sự chính xác và rõ ràng của câu. Do đó, chúng ta cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng cách này để đảm bảo câu vẫn đầy đủ và chính xác ý nghĩa của mệnh đề gốc.

2. Rút gọn bằng cách dùng V-ed

Rút gọn bằng cách dùng V-ed là một trong những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh hiệu quả. Thay vì sử dụng một mệnh đề quan hệ dài và phức tạp, chúng ta có thể sử dụng V-ed để diễn đạt ý nghĩa của mệnh đề đó.

Ví dụ:

Mệnh đề gốc: The book which was written by Hemingway is a classic.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The book written by Hemingway is a classic.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng “written” thay cho “which was written by Hemingway”. Điều này giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Chúng ta cũng có thể sử dụng V-ed để thay thế cho mệnh đề quan hệ khi nó là mệnh đề quan hệ chỉ người, như ví dụ sau:

Mệnh đề gốc: The woman who was invited to the party is a famous actress.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The woman invited to the party is a famous actress.

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng “invited” thay cho “who was invited to the party”. Điều này giúp câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Lưu ý:

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động ta dùng cụm quá khứ phân từ thay cho mệnh đề đó.

Ex: The books which were written by Nam Cao are interesting => The books written by Nam Cao are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy => The students punished by teacher are lazy.

3. Rút gọn bằng “to V”

Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách sử dụng “to V” là một trong những cách hiệu quả để làm cho câu trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Thay vì sử dụng một mệnh đề quan hệ dài và phức tạp, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “to V” để diễn đạt ý nghĩa của mệnh đề đó.

Ví dụ:

Mệnh đề gốc: The girl who is singing in the choir has a beautiful voice.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The girl to sing in the choir has a beautiful voice.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng “to sing in the choir” thay cho “who is singing in the choir”. Điều này giúp câu trở nên ngắn gọn hơn và vẫn giữ được ý nghĩa của mệnh đề gốc.

Cũng giống như rút gọn bằng V-ing, khi sử dụng cấu trúc “to V” để rút gọn mệnh đề quan hệ, chúng ta cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo câu vẫn rõ ràng và chính xác. Nếu không, việc sử dụng cấu trúc này có thể dẫn đến hiểu nhầm và làm mất đi ý nghĩa của câu.

Lưu ý:

  • Dùng khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích.

John is the last person who enters the room = John is the last person to enter the room.

  • Động từ have/had

I have many things that I must do => I have many things to do.

  • Đầu câu là Here (to be), there (to be)

There are six letters which have to be written today => There are six letters to be written today.

4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ

Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách sử dụng cụm danh từ là cách chúng ta có thể thay thế một mệnh đề quan hệ bằng một cụm danh từ đơn giản và dễ hiểu.

Ví dụ:

Mệnh đề gốc: The book that is on the table belongs to me.

Lược bỏ mệnh đề quan hệ: The book on the table belongs to me.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thay thế mệnh đề quan hệ “that is on the table” bằng cụm danh từ “on the table”. Điều này làm cho câu trở nên ngắn gọn hơn và vẫn giữ được ý nghĩa của mệnh đề gốc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi mệnh đề quan hệ đều có thể được rút gọn bằng cách sử dụng cụm danh từ. Chúng ta cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng cách này để đảm bảo rằng câu vẫn rõ ràng và chính xác. Nếu không, việc sử dụng cụm danh từ có thể làm mất đi ý nghĩa của mệnh đề và dẫn đến hiểu nhầm.

Lưu ý:

  • Dùng khi mệnh đề quan hệ có dạng:

S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

  • Cách làm: bỏ who, which và động từ to be.

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health => Football, a popular sport, is very good for health.

5. Mệnh đề quan hệ tính từ có chứa to be và tính từ/cụm tính từ

Mệnh đề quan hệ tính từ là mệnh đề được sử dụng để mô tả hoặc đặc tả một danh từ hoặc đại từ bằng cách sử dụng tính từ hoặc cụm tính từ. Mệnh đề này thường chứa động từ “to be” (am, is, are, was, were) kết hợp với tính từ hoặc cụm tính từ.

Ví dụ về mệnh đề quan hệ tính từ chứa “to be” và tính từ/cụm tính từ:

The book is interesting. (Cuốn sách thú vị).

They are happy. (Họ vui vẻ).

The movie was exciting. (Bộ phim thú vị).

The children were tired after playing all day. (Những đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày chơi).

Trong các ví dụ trên, “is,” “are,” “was,” và “were” là động từ “to be,” còn “interesting,” “happy,” “exciting,” và “tired” là tính từ. Chúng tạo thành một mệnh đề quan hệ tính từ để miêu tả tính chất, trạng thái hoặc tình trạng của danh từ hoặc đại từ.

Loại bỏ đại từ quan hệ và tobe => giữ nguyên tính từ phía sau.

Ex: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house => My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

6. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ xác định với các đại từ quan hệ đóng chức năng là tân ngữ trong câu → Lược bỏ đại từ quan hệ, nếu có giới từ đứng trước đại từ thì đưa ra cuối mệnh đề quan hệ.
Để rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ, bạn có thể làm như sau:

  • Xác định đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ.
  • Xác định chủ ngữ và động từ chính của mệnh đề quan hệ.
  • Lược bỏ đại từ quan hệ và điều chỉnh động từ chính (nếu cần) để đảm bảo câu vẫn mang ý nghĩa như trước khi lược bỏ.

Ví dụ:

Mệnh đề quan hệ ban đầu: “The man who is standing over there is my brother.”

→ Rút gọn: “The man standing over there is my brother.”

Mệnh đề quan hệ ban đầu: “The book that I read last week was very interesting.”

→ Rút gọn: “The book I read last week was very interesting.”

Mệnh đề quan hệ ban đầu: “The car which belongs to my neighbor is blue.”

→ Rút gọn: “The car belonging to my neighbor is blue.”

Lưu ý rằng khi lược bỏ đại từ quan hệ, bạn cần phải đảm bảo câu vẫn rõ ràng và không gây hiểu lầm về ý nghĩa.

Bài tập về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Bài tập về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Dưới đây là một số bài tập về cách rút gọn mệnh đề trong tiếng Anh:

Bài tập 1: Rút gọn mệnh đề quan hệ

This is the book that I bought yesterday.

→ This is the book I bought yesterday.

The dog that is barking is mine.

→ The barking dog is mine.

She has a brother who lives in London.

→ She has a brother living in London.

The house that we visited last week is beautiful.

→ The house we visited last week is beautiful.

The car that I want to buy is expensive.

→ The car I want to buy is expensive.

Bài tập 2: Rút gọn mệnh đề định ngữ

The boy who is wearing a red hat is my friend.

→ The boy wearing a red hat is my friend.

The movie that we watched last night was fantastic.

→ The movie we watched last night was fantastic.

The woman who lives next door is a doctor.

→ The woman living next door is a doctor.

The book that I am reading now is very interesting.

→ The book I am reading now is very interesting.

The restaurant that serves Italian food is my favorite.

→ The restaurant serving Italian food is my favorite.

Trên đây là 6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ nhanh nhất và chính xác nhất mà EIV Education tổng hợp cho bạn. Ngoài việc học ngữ pháp một cách lý thuyết, bạn cần phải thực hành thường xuyên để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

Nếu bạn cần tìm người đồng hành trên hành trình học tiếng Anh đầy khó khăn, bạn có thể tham khảo khoá học tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên bản ngữ. Liên hệ ngay với EIV để được tư vấn thêm thông tin chi tiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *