Điều khoản

dieu khoan

(1) Thông tin trên trang web

Sản phẩm / dịch vụ được giới thiệu trong trang web này sẽ được cung cấp một cách hợp pháp bởi EIV và chỉ để tham khảo. Người sử dụng không được phép xem xét các thông tin như phục vụ cho bán hàng hoặc cung cấp, trừ trường hợp quy định hoặc thỏa thuận của EIV.

Ngoài việc xây dựng và thiết kế các thông tin và các tài liệu trên trang web này được thực hiện với sự chăm sóc tối đa, EIV sẽ không đảm bảo về virus miễn phí hoặc thiệt hại khác hoặc tính chính xác, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể của thông tin, tài liệu được đăng trên trang web này và các trang web khác kết nối với trang web này. Đồng thời, EIV bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải thiện thông tin, tài liệu đó mà không cần thông báo trước.

Thông tin được đăng trên trang web này chỉ dành cho tham khảo và không cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được tư vấn về thông tin chi tiết.

(2) Các trang web được kết nối

EIV không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin, tài liệu từ bất kỳ trang web khác kết nối với trang web này. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin và tài liệu từ các trang web khác kết nối với trang web này, khách hàng phải chịu mọi rủi ro và tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập / sử dụng đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *