Thông tin Bản quyền EIV

thong tin ban quyen eiv

Đối với các tài liệu nội bộ bao gồm: Chương trình dạy được thiết kế đặc biệt, thông tin về doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp…được coi là tài sản trí tuệ của công ty EIV.

Logo EIV và website đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt nam. Do đó, mọi hành vi sau đây được coi là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ:

1. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

  • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
  • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
  • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Mọi hành vi vi phạm sẽ được sử lý như sau:

  • EIV có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt hành vi vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn kể từ ngày phát hiện hoặc yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường vật chất nếu việc sử dụng giá trị tài sản sở hữu trí tuệ của EIV gây ảnh hưởng đến uy tín, thiệt hại về kinh tế của EIV.
  • EIV có quyền khởi kiện cá nhân, tổ chức cố tình sử dụng giá trị sở hữu trí tuệ của EIV gây thiệt hại đến uy tín, thiệt hại kinh của EIV, đã được EIV gửi công văn thông báo việc vi phạm. Việc xử lý đơn vị vi phạm sẽ tuân theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các luật chuyên ngành liên quan.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *