Lưu trữ thẻ: ngữ pháp

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense) là một trong những thì phức tạp và khó hiểu nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nó lại được sử dụng khá phổ biến trong các tài liệu văn viết chuyên nghiệp. Để sử dụng thì này một cách chính xác và hiệu quả,…

Tổng Quan Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense)

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense)

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense) thường được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong tương lai. Điều quan trọng cần lưu ý là hành động/ sự việc đó phải có thời hạn hoàn thành cụ thể….

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) đầy đủ nhất

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) thường làm cho người học bối rối và cảm thấy khó khăn do sự tương đồng với các thì khác và khó nhớ cách sử dụng. Để giúp người học tránh mất nền tảng tiếng Anh và xây dựng một hiểu biết vững chắc, EIV Education đã tổng…

Giỏi Thì Tương Lai Đơn (Simple Future) trong 10 Phút

Tổng quan thì tương lai đơn (Simple future)

Thì tương lai đơn (Simple future) là thì chỉ sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Đây là một trong những thì cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh. Trong bài viết này, EIV Education sẽ cùng bạn tìm hiểu về khái niệm, công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết…

Trọn bộ mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) trong tiếng Anh

Trọn bộ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ không chỉ được sử dụng trong văn nói giao tiếp hằng ngày mà còn được vận dụng trong văn viết của các kiểm tra hay bài thi. Đây là một trong những điểm ngữ pháp trong tiếng Anh rất quan trọng mà người học cần nắm vững và cách dùng của…