Hiểu rõ cấu trúc by the time trong 10 phút

Cấu trúc by the time

Cấu trúc by the time là một trong những cấu trúc đi kèm với liên từ phổ biến, thường được sử dụng trong giao tiếp cũng như trong các bài thi thực chiến. Hãy cùng EIV tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cách dùng và cách phân biệt by the time với những liên từ chỉ thời gian khác qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc By the time là gì?

Trong tiếng Anh, by the time là một liên từ dùng để chỉ thời gian, có ý nghĩa là “vào lúc mà/ vào thời điểm mà/ lúc mà/ …” hoặc còn có thể mang nghĩa như “trước lúc mà/ trước khi mà…”.

Cấu trúc by the time được dùng để nhấn mạnh thứ tự xảy ra trước sau của hai hành động trong quá khứ hoặc là tương lai. Nó diễn tả rằng “vào thời điểm mà” hành động này xảy ra thì hành động khác đã xảy ra trước đó rồi.

Ví dụ:

 • By the time Tom went to the bus stop, the bus had left. (Vào thời điểm Tom đi đến trạm xe buýt, chiếc xe buýt đã rời đi).
 • By the time I decides to go to the cinema, the tickets will have been sold. (Trước lúc tôi quyết định đi xem phim, vé đã được bán hết).

Cách dùng cấu trúc by the time

Cách dùng cấu trúc by the time
Cách dùng cấu trúc by the time

Cấu trúc by the time ở thì hiện tại

Cấu trúc by the time được sử dùng trong thì hiện tại đơn (Present Simple) nhằm diễn tả một dự đoán liên hệ về thời gian của hai hành động, sự việc sẽ diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V0

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V3/ed

Ví dụ: By the time you read this letter, I will not be in this country. (Vào lúc mà bạn nhận được lá thư này thì tôi đã không còn ở đất nước này nữa).

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + is/am/are + …, S2 + will + V0

By the time + S1 + is/am/are + …, S2 + will have + V3/ed

Ví dụ: By the time Ryo is a teacher, he will finish his intership. (Vào thời điểm mà Ryo trở thành giáo viên, anh ấy đã hoàn thành xong kỳ thực tập của mình).

Cấu trúc by the time ở thì quá khứ

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time dùng trong thì quá khứ đơn (simple past) dùng để nhấn mạnh một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V2/ed, S2 + had + V3/ed

Ví dụ: By the time Henry came, we had left the party. (Trước lúc Henry đến, chúng tôi đã rời khỏi bữa tiệc).

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were + …, S2 + had + V3/ed

Ví dụ: By the time I was in the room, my phone had rung. (Điện thoại của tôi reo lên trước lúc tôi có mặt trong phòng).

Lưu ý:

 • Đôi lúc mệnh đề chứa liên từ “by the time” sẽ được đặt ra phía sau của câu. Trong trường hợp trên, ta không sử dụng dấu phẩy để ngăn cách 2 mệnh đề.

Ví dụ: By the time I finished my work, they had left the office. = They had left the office by the time I finished my work.

 • Để thể hiện một chút ý nghĩa khác biệt, trong mệnh đề không chứa cụm từ “by the time” có thể có trường hợp động từ tobe ở thì tương lai đơn và quá khứ đơn thay cho việc dùng thì tương lai hoàn thành hay thì quá khứ hoàn thành.

Phân biệt cấu trúc by the time với when và until

Phân biệt cấu trúc by the time với when và until
Phân biệt cấu trúc by the time với when và until

Chúng ta có thể dùng những liên từ chỉ thời gian khác để thay thế cho by the time trong tiếng Anh. Song, mỗi cấu trúc sẽ có cách dùng khác nhau, đồng thời cũng có mục đích nhấn mạnh khác nhau. Cần phân biệt rõ ràng giữa by the time với một vài liên từ phổ biến không kém và whenuntil để không bị nhầm lẫn khi sử dụng.

Phân biệt by the time với when

By the time và when đều có chung nghĩa là “khi” , “vào thời điểm”, tuy nhiên khi dùng trong câu thì by the time và when sẽ thể hiện những mức độ và mục đích nhấn mạnh khác nhau:

 • Cấu trúc by the time được sử dụng để nhấn mạnh độ chính xác về thời điểm hay mốc thời gian hành động xảy ra.
 • When được dùng để nhấn mạnh mặt nội dung của hành động tại thời điểm nói. Thời gian trong cấu trúc trên sẽ mang tính chung chung, trong 1 đoạn hoặc trong 1 khoảng thời gian dài.

Ví dụ:

 • By the time I visited my grandparents’ house, they had gone to bed. (Vào thời điểm tôi ghé thăm nhà ông bà, họ đã đi ngủ rồi).
 • When I was younger, I wanted to be a doctor. (Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng muốn làm bác sĩ).

Phân biệt by the time với until

By the time có nghĩa là “trước khi” trong khi đó until trong tiếng Anh lại mang nghĩa là “cho đến khi”. Vì vậy, hai liên từ trên có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau:

 • By the time dùng để thể hiện một hành động kết thúc trước khi có một hành động khác bắt đầu.
 • Until được sử dụng để diến tả một hành động chỉ diễn ra khi có một hành động khác diễn ra cùng thời điểm đó.

Ví dụ:

 • I will have finished this task by the time my teacher comes. (Tôi sẽ làm xong công việc này trước khi cô giáo đến).
 • I can’t finish this task until my teacher comes. (Tôi không thể hoàn thành công việc này cho đến khi cô giáo đến).

Bài tập về cấu trúc by the time

Bài tập: Chia thì đúng của động từ trong ngoặc

1. By the time I _________ (get) home, I will have finished my work.

2. By the time he arrived, I _____________ (leave).

3. You will have completed your task by the time the manager _______ (come).

4. Will you have saved enough money by the time you ________ (buy) that car?

5. By the time he _________ (finish) his work, his son will go to sleep.

Đáp án

1. get

2. had left

3. comes

4. buy

5. finishes

Bài viết trên do EIV cung cấp đã tổng hợp những kiến thức đầy đủ nhất liên quan đến cấu trúc by the time. Đừng quên làm thêm những bài tập vận dụng để ghi nhớ rõ hơn về điểm ngữ pháp này nhé! Hy vọng bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn trên hành trình học tiếng Anh mỗi ngày.

Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cũng có thể tham khảo khoá học tiếng Anh 1 kèm 1 với người nước ngoài để cải thiện thêm các kỹ năng tiếng Anh khác. Liên hệ ngay với EIV để được tư vấn cụ thể hơn nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *