Tổng quan về cấu trúc as soon as – Nắm vững kiến thức sau 10 phút

Cấu trúc as soon as là gì?

Cấu trúc as soon as là một điểm ngữ pháp thường gặp, dùng để kết nối hai câu đơn trở thành một câu phức có nghĩa biểu đạt cao. Tuy nhiên, ở mỗi thì khác nhau thì cấu trúc as soon as lại có những cách dùng riêng biệt. Vậy để nắm rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này, hãy cùng EIV Education tìm hiểu các kiến thức liên quan qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc as soon as là gì?

Cấu trúc as soon as có vai trò như là một liên từ trong câu. Liên từ (Conjuntion) được dùng để gắn kết hai từ, cụm từ hay hai mệnh đề với nhau để tạo thành câu mới.

Cấu trúc as soon as là gì?
Cấu trúc as soon as là gì?

Liên từ gồm có 3 loại cơ bản:

 • Liên từ kết hợp: được sử dụng để nối hai hoặc nhiều đơn vị từ tương tự nhau. Ví dụ: and, but, yet, so,…
 • Liên từ phụ thuộc: được sử dụng để nối một mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính ở trong câu. Ví dụ: because, since, after, before, though, if, even if, when, until,…
 • Liên từ tương quan: được sử dụng để nối hai hoặc nhiều đơn vị từ tương tự nhau. Ví dụ: not only … but also, either … or, both … and, rather than, neither … nor,…

Trong 3 loại liên từ trên, as soon as là liên từ phụ thuộc, mang nghĩa là “ngay khi”, nối hai mệnh đề để biểu thị hai hành động xảy ra liên tiếp nhau. Cấu trúc trên sử dụng được cả ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai, đồng thời hai mệnh đề phải luôn cùng thì với nhau.

Ví dụ:

 • She went to bed as soon as she had finished her homework. (Cô ấy đi ngủ ngay sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà).
 • Mary goes to the gym as soon as she gets up. (Mary đến phòng tập gym ngay sau khi cô ấy thức dậy).

Cách sử dụng cấu trúc as soon as

Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại

Ta dùng cấu trúc as soon as ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cấu trúc:

S1 + V(s/es) + as soon as + S2 + V(s/es)

Ví dụ:

 • He brushes his teeth as soon as he wakes up. (Anh ấy luôn đánh răng ngay sau khi vừa ngủ dậy).
 • My brother plays games as soon as he comes home from school. (Em trai tôi luôn chơi game ngay sau khi vừa đi học từ trường về).

Cấu trúc as soon as ở thì quá khứ

Cách sử dụng cấu trúc as soon as
Cách sử dụng cấu trúc as soon as

As soon as ở thì quá khứ được sử dụng để diễn tả hai hành động diễn ra liên tiếp nhau ở trong quá khứ.

Công thức

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn / quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • Her phone rang as soon as she left the room. (Điện thoại của cô ấy reo ngay sai khi cô ấy rời khỏi phòng).
 • My dog felt asleep as soon as it had ate the food. (Chó của tôi buồn ngủ ngay sau khi nó ăn xong).

Cấu trúc as soon as ở thì tương lai

Cấu trúc as soon as trên được sử dụng để nói đến hai hành động sẽ diễn ra nối tiếp nhau ở tương lai và chưa xảy ra ở thời điểm nói.

Cấu trúc:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn / hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I will text you as soon as I come home. (Tôi sẽ nhắn cho bạn ngay sau khi tôi về đến nhà).
 • Kate will get married as soon as she graduates. (Kate sẽ kết hôn ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp).

Trường hợp đặc biệt khác của cấu trúc as soon as

Trường hợp đặc biệt khác của cấu trúc as soon as
Trường hợp đặc biệt khác của cấu trúc as soon as

As soon as được đặt ở đầu câu

Trường hợp 1: Cấu trúc as soon as dùng để diễn tả hai hành động của một người xảy ra liên tiếp ở tương lai và chưa xảy ra ở thời điểm nói.

Cấu trúc:

As soon as + S + V(s/es), S + will V

Ví dụ: As soon as I meet you, I will give you a big surprise. (Ngay sau khi tôi gặp bạn, tôi sẽ cho bạn một bất ngờ lớn).

Trường hợp 2: Cấu trúc as soon as dùng để diễn tả hai hành động liên tục, bắt đầu ở hiện tại và kéo dài đến tương lai.

Cấu trúc:

As soon as + S + have / has + V(3/ed), S + will V

Ví dụ: As soon as he has done his homework, he will go to the park. (Ngay sau khi anh ấy làm xong bài tập, anh ấy sẽ đi đến công viên).

As soon as trong cấu trúc câu đảo ngữ

Cấu trúc:

As soon as + S + V2/ed, S + V2/ed = No sooner / Hardly + had + S + V(3/ed) + than / when + S + V(2/ed)

Ví dụ: As soon as Peter went home, he watched TV

= No sooner / Hardly had Peter gone home than / when he watched TV.

(Ngay sau khi Peter về đến nhà, anh ấy đã ngồi xem TV).

As soon as possible (ASAP)

As soon as possible là một cụm từ thường gặp trong giao tiếp cũng như trong các bài tập ngữ pháp. Nó có nghĩ là “ngay khi có thể” hoặc là “Càng sớm càng tốt”, để biểu thị một lời nhắc nhở, mong muốn làm điều gì đó nhanh nhất có thể trong tương lai.

Lưu ý: As soon as possible chỉ được đặt ở cuối câu.

Ví dụ: Please text me as soon as possible. (Làm ơn nhắn tin cho tôi càng sớm càng tốt).

Bài tập vận dụng cấu trúc as soon as

Bài tập: Chia đúng thì của động từ trong ngoặc:

1. I _____________ (call) you as soon as I arrive.

2. As soon as Tom completed his tasks, I _________ (go) home.

3. He will move to London as soon as he __________ (graduate).

4. Jack _____________ (tell) me his problem as soon as possible

5. My mom __________ (come) home as soon as I had cooked dinner.

Đáp án

1. will call

2. went

3. graduates

4. will tell

5. came

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về cấu trúc as soon as do EIV biên soạn. Đừng quên rằng EIV vẫn luôn có những khoá học tiếng anh 1 kèm 1 với người bản ngữ để giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh mỗi ngày. Liên hệ ngay với EIV để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *