Cấu Trúc Neither Nor Và Either Or Trong Tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc Either ....or Neither.... nor (1)

Cấu trúc Neither nor và Either or là hai cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh khiến nhiều người nhầm lẫn và không phân biệt hai loại cấu trúc này. Vậy thì, hãy cùng EIV Education theo dõi bài viết dưới đây để hiểu thật kỹ hai cấu trúc này nhé.

Cấu trúc Neither nor

Cấu trúc “neither…nor” trong tiếng Việt có nghĩa là “không cái này…cũng không cái kia”, dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định hoàn toàn. Thể hiện khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với cả hai đối tượng, sự vật, sự việc được người nói đề cập đến.

1. Khi đứng đầu câu:

Công thức: 

Neither + N1 + nor + N2 + V ( chia theo N2)

Ví dụ: 

 • Neither the pink one nor the black one is available in size 3 – Cả cái màu hồng và màu xanh đều không có size số 3.
 • Neither Tom nor Jerry was to blame for the mistake – Cả Tom và Jerry đều không có lỗi.

2. Khi đứng giữa câu:

Công thức: 

Neither + danh từ/đại từ+ nor + danh từ/đại từ

Ví dụ: 

 • I speak neither Japanese nor Spanish – Tôi không nói được cả tiếng nhật lẫn tiếng Tây Ban Nha.
 • I like neither banana nor apples – Tôi không thích cả chuối lẫn táo.

Cấu trúc Either or

Cấu trúc “either…or” mang nghĩa “hoặc cái này…hoặc cái kia” dùng để diễn tả ý nghĩa khẳng định. Thể hiện khả năng xảy ra hoặc sự lựa chọn của mộ trong hai đối tượng, sự vật, sự việc được người nói nhắc đến.

1. Khi đứng đầu câu:

Công thức:

Either + N1 + or + N2 + V ( chia theo N2)

Ví dụ:

 • Either he or his wife cooks dinner – Anh ấy hoặc vợ anh ấy nấu bữa tối.
 • Either she or her sister will do the household chore – Cô ấy hoặc em cô ấy sẽ phải làm việc nhà.

2. Khi đứng giữa câu:  

Công thức: 

Either + danh từ/đại từ+ or + danh từ/đại từ

Ví dụ:

 • I want either a muffin or the cupcake -Tôi muốn bánh muffin hoặc bánh cupcake.
 • Silly wants either a bicycle or a scooter for her birthday – Silly muốn xe đạp hoặc xe tay ga vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Ví dụ về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh
Ví dụ về cấu trúc “neither nor” và “either or” trong tiếng Anh

Những lưu ý khi sử dụng Neither nor và Either or

Cả hai cấu trúc “neither…nor” và “either…or” được sử dụng rất phổ biến trong các chủ đề giao tiếp hoặc trong các bài tập vận dụng hằng ngày. Để sử dụng thành thạo, bạn nên tham khảo các cách sử dụng dưới đây:

1. Động từ phía sau “neither…nor” và “either…or”:

Động từ theo sau hai cấu trúc sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ đứng thứ 2 sau “nor” và “or”. Nếu chủ ngữ là danh từ số ít thì chia ở ngôi thứ 3 số ít. Ngược lại, nếu chủ ngữ là danh từ số nhiều thì chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Ví dụ:

 • Neither Rose nor Lisa likes avocado – Cả Rose và Lisa đều không thích quả bơ.
 • Either Samuel or his friends get good mark – Samuel hoặc bạn anh ấy đạt điểm cao.

2. Chuyển đổi giữa cấu trúc “neither…nor” và “either…or”:

Khi chuyển đổi cấu trúc “neither…nor” sang “either…or” chúng ta áp dụng công thức sau:

Neither…nor → Not either…or

Ví dụ:

 • I like neither bananas nor apples → I don’t like either bananas or apples.
 • I speak neither Japanese nor Spanish → I don’t speak either Japanese or Spanish.

3. Cấu trúc đảo ngữ của “neither…nor” và “either…or”:

 • Cấu trúc đảo ngữ của “neither…nor”:
 • Công thức: 
S­1 + V ­(dạng phủ định) … Neither/ Nor + Trợ động từ (dạng khẳng định) + S2
Neither + Trợ động từ + S + V (dạng khẳng định) + nor + V2 (dạng khẳng định)

Ví dụ: Linh didn’t go to the school yesterday. Neither did his sister – Linh không đi đến trường vào ngày hôm qua. Em cô ấy cũng vậy.

 • Cấu trúc đảo ngữ của “either…or”:
 • Công thức:
S­1 + V ­(dạng phủ định) … S2 + Trợ động từ (dạng phủ định), either

Ví dụ: Linh didn’t go to the cinema. His sister doesn’t, either – Linh đã không đi đến rạp chiếu phim. Em cô ấy cũng vậy.

Học cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ
Học cấu trúc “neither nor” và “either or” trong tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ

Phân biệt giữa hai cấu trúc Neither nor và Either or

1. Dựa trên cách dùng:

Nếu “neither…nor” được dùng để phủ định cả hai hiện tượng, sự vật, sự việc đều không xảy ra thì cấu trúc “either…or” lại được dùng để lựa chọn giữa hai hiện tượng, sự vật, sự việc có khả năng xảy ra.

2. Dựa trên bản chất cấu trúc:

Bạn nên nhớ bản chất của “neither…nor” được dùng với ý nghĩa hoàn toàn phủ định. Ngược lại, “either…or” được dùng với ý nghĩa hoàn toàn khẳng định.

Ví dụ:

 • Neither the pizza nor the ice cream is here – Cả bánh pizza và kem đều không có ở đây.
 • Either the pizza or the ice cream is here –  Bánh pizza hoặc kem có ở đây.

Bài tập vận dụng 

Viết lại câu tương đương

1.Linda hasn’t got a new phone. Jin hasn’t got one, either. ( neither)

2. Nam doesn’t like tomato or popato ( neither).

3. We could have dinner at home. We could also go to the restaurant. (either).

4. Jimmy doesn’t like read a book. I don’t like read a book either ( neither).

5. She is going to  buy one of these toys. One is a girl, the other is boy. (either).

6. He doesn’t like cat or dog ( neither).

7. He didn’t take note and he didn’t report (neither).

8. Lisa doesn’t go to shopping mall and she doesn’t back home ( neither).

9. I haven’t got time to go on vacation. And i haven’t got the money  ( neither).

10. We can do it today or tomorrow ( either).

Đáp án

 1. Neither Linda nor Jin has a new phone.
 2. Neither tomato Nam doesn’t like potato.
 3. We could have either dinner at home or go to the restaurant.
 4. Neither Jimmy nor i like read a book.
 5. I going to buy either girl toy or boy toy.
 6. Neither cat nor he  like dog.
 7. He neither took note nor reported.
 8. Lisa neither go to shopping mall nor back home.
 9. I’ve got neither the time nor the money to go on holiday.
 10. We can do either today or tomorrow.

Trên đây, EIV Education đã tổng hợp một số kiến thức liên quan đến cấu trúc Neither nor và Either or mà có thể bạn chưa biết. Mong bài viết này sẽ mang đến nhiều kiến thức cho bạn.

Nếu bạn còn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng hai cấu trúc trên trong tiếng Anh thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên bản ngữ với chương trình học được thiết kế dành riêng cho bạn. Đảm bảo đầu ra và nâng cao trình độ trong vòng 3 tháng. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *