+111 Từ nối trong tiếng Anh quan trọng nhất

+111 Từ nối trong tiếng Anh quan trọng nhất

Từ nối trong tiếng Anh được gọi là “conjunctions”. Từ nối là những từ hoặc cụm từ và được sử dụng để kết nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu trong văn bản. Nó giúp tạo ra liên kết và mối quan hệ logic giữa các câu, các phần. Dưới đây là +111 từ nối trong tiếng Anh quan trọng nhất đã được EIV Education tổng hợp.

Khái niệm, phân loại từ nối trong tiếng Anh

Khái niệm

Từ nối đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cú pháp và diễn đạt ý nghĩa chính xác trong tiếng Anh. Chúng giúp tạo nên sự liên kết và mạch lạc giữa các phần của văn bản, giúp ngôn ngữ trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

Khái niệm, phân loại từ nối trong tiếng Anh
Khái niệm, phân loại từ nối trong tiếng Anh

Phân loại

Từ nối trong tiếng Anh được phân loại thành các loại chính sau:

Từ nối cụ thể (Coordinating Conjunctions)

Từ nối cụ thể kết nối các từ, mệnh đề hoặc cụm từ đề chúng có cùng mức độ quan trọng và chức năng.

Các từ nối cụ thể thông dụng nhất là: “and” (và), “but” (nhưng), “for” (vì), “or” (hoặc), “so” (vì thế), “nor” (cũng không), “yet” (nhưng).

Ví dụ: I like coffe and tea. (Tôi thích cà phê và trà).

Từ nối phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Từ nối phụ thuộc giúp kết nối một mệnh đề chính với một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc thì không thể tồn tại độc lập mà nó sẽ phụ thuộc vào mệnh đề chính.

Các từ nối phụ thuộc thông thường bao gồm: “when” (khi), “because” (vì), “although” (mặc dù), “if” (nếu), “since” (kể từ khi), “while” (trong khi),”whereas” (trong khi), “unless” (trừ khi).

Ví dụ: I will go to the zoo if it’s not raining. (Tôi sẽ đi đến sở thú nếu không mưa.)

Từ nối hạn định (Correlative Conjunctions)

Từ nối hạn định thường là một cặp từ nối được sử dụng cùng nhau để kết nối các phần của câu.

Các từ nối hạn định thường gặp như: “either…or” (hoặc…hoặc), “both…and” (cả hai…và), “neither…nor” (cũng không…cũng không), “not only…but also” (không chỉ…mà còn).

Ví dụ: She can either come to the party or stay at home. (Cô ấy có thể đi đến buổi tiệc hoặc ở nhà.)

+111 Từ nối trong tiếng Anh quan trọng hay được dùng nhất

EIV Education đã tổng hợp và phân loại để bạn đọc có thể dàng có thông tin về +111 từ nối trong tiếng Anh. Giúp ích cho việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Và đây là những từ nối tiếng Anh quan trọng và hay được dùng nhất.

+111 từ nối quan trọng nhất thường dùng
+111 từ nối quan trọng nhất thường dùng

Các từ nối trong tiếng Anh để thêm thông tin

Các từ này dùng để thêm thông tin và chúng thì thường được sử dụng khi mệnh đề phía sau cung cấp thêm thông tin có mục đích giống với câu phía trước.

Besides: ngoài ra

And: và

Also: cũng

In addition: thêm vào

First, second, third,….: thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…

Next: tiếp theo là

To begin with: bắt đầu với

Finally: cuối cùng là

Moreover: thêm vào

Furthermore: xa hơn

Từ nối trong tiếng Anh để chỉ nguyên nhân, kết quả

Sử dụng từ nối chỉ nguyên nhân, kết quả để đa dạng câu nói, tránh tình trạng trùng lặp không hay. Khi sử dụng đa dạng và linh hoạt từ vựng trong giao tiếp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện.

And so: và vì thế

Accordingly: theo như

Then: sau đó

As a result: kết quả là

Hence, therefore, so, thus: vì vậy

For the reason: vì này nên (vì lý do này nên)

The reason for this is: lý do là (lý do cho điều này là)

Because/ Because of: bởi vì

The reason why: lý do

Owing to/ Due to: do

To be caused by: gây ra bởi

The cause of…. is: nguyên nhân của vấn đề

To arise from: phát sinh từ

To be originated from: nguồn gốc từ

As a consequence/ Consequently / as a result: hậu quả là

Leading to/ Leads to: dẫn đến

Từ nối chỉ sự đối lập

Những từ nối chỉ sự đối lập sẽ giúp bạn vận dụng từ vựng một cách linh hoạt hơn trong giao tiếp. Hãy cố gắng ghi nhớ để đa dạng vốn từ của mình nhé.

But/ yet: nhưng

On the contrary/In contrast,: đối lập với

Nevertheless/However: tuy nhiên

Instead: thay vì

Even though/ Although: mặc dù

On the other hand: mặt khác

to differ from/ Be different from: khác với

Otherwise: nếu không thì

In opposition: đối lập

The reverse: ngược lại

whereas/ While: trong khi

Từ nối chỉ sự so sánh

In like manner: cách tương tự

By the same token: những bằng chứng tương tự như thế

In the same way: theo cách giống thế

Similarly, Likewise: tương tự thế

Từ nối tiếng Anh đưa ra ví dụ

Là các từ nối trong tiếng Anh xuất hiện nhiều trong giao tiếp.

For example: ví dụ

As an example: một ví dụ (như một ví dụ)

Specifically: đặc biệt là

For instance: một số ví dụ

To illustrate: để minh họa

Thus: do đó

Từ nối chỉ dấu hiệu thời gian

Là những từ thường xuất hiện trong giao tiếp, ứng dụng nhiều trong học tập và giao tiếp hằng ngày.

Currently: hiện tại

Afterward: về sau

At the same time: cùng một thời điểm

Later: muộn hơn

Earlier: sớm hơn

Formerly: trước đó

In the future: trong tương lai

Immediately: ngay lập tức

In the past: trong quá khứ

In the meantime: trong khi chờ đợi

Previously: trước đó

Meanwhile: trong khi đó

Simultaneously: đồng thời

Until now: đến bây giờ (cho đến bây giờ)

then/ Subsequently: sau đó

Từ nối chỉ kết luận, tổng kết

Finally, At last: cuối cùng

After all: sau tất cả

And so: và vì thế

In closing: tóm lại

In brief: nói chung

In conclusion: kết luận lại

To summarize: tóm lại

To conclude: để kết luận

Từ nối trong tiếng Anh chỉ sự nhắc lại

In short: ngắn gọn lại

In other words: nói cách khác

To repeat: để nhắc lại

In simpler terms: nói đơn giản hơn

In fact: thực tế là

To put it differently: nói khác đi

Từ nối trong tiếng Anh chỉ sự khẳng định

Indeed: thật sự là

Yes: có

No: không

Especially: đặc biệt là

Above: phía trên

Từ nối chỉ địa điểm

Alongside: dọc

Beyond: phía ngoài

Beneath: ngay phía dưới

Farther along: xa hơn theo…

In front: phía trước

In back: phía sau

Nearby: gần

To the left: về phía trái

On top of: trên đỉnh của

To the right: về phía phải

Upon: phía trên

Under: phía dưới

Nội dung trên đây là những kiến thức hữu ích về những từ nối trong tiếng Anh do EIV tổng hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể vừa củng cố từ vựng và vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua khoá học tiếng Anh 1 kèm 1 tại EIV. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách chi tiết nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *