Cấu trúc so sánh bằng: Cách dùng và bài tập

Cấu trúc so sánh bằng

Cấu trúc so sánh bằng chắc cũng rất quen thuộc đối với nhiều bạn đang học tiếng Anh vì nó xuất hiện nhiều trong các bài tập, bài thi và trong giao tiếp. Đây là cấu trúc đi kèm với hai cấu trúc còn lại nên cấu trúc ngữ pháp này rất dễ dùng và dễ học. Còn nếu nói đến đây bạn vẫn chưa biết cách dùng thì hãy cùng mình xem thử cấu trúc và cách dùng của nó là gì nhé.

Cấu trúc so sánh bằng là gì?

Cấu trúc so sánh bằng là gì
Cấu trúc so sánh bằng là gì

So sánh bằng (Equal Comparison) theo từ điển Cambridge là  cấu trúc để sử dụng nhằm so sánh giữa 2 sự vật, sự việc mà nó có mức độ ngang bằng nhau và chúng không có sự chênh lệch đáng kể. So sánh giữa 2 sự vật, sự việc thường sẽ so sánh các tính năng, đặc điểm, tính chất,… nói chung là những đặc tính liên quan giữa cả hai bên.

 • Her dress  is as outstanding as her sister’s one. (Chiếc váy của cô ấy nổi bật như chiếc váy của chị cô ấy).
 • He is as smart as his father. (Anh ấy thông minh như bố anh ấy).
 • The noodles is as delicious as fish. (Món bún ngon như món cá).

Công thức so sánh bằng

So sánh bằng được chia thành 2 dạng; Dạng khẳng định và dạng phủ định.

So sánh bằng dạng khẳng định

So sánh bằng dạng khẳng định
So sánh bằng dạng khẳng định

Cấu trúc đối với trạng từ và tính từ

S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

Ví dụ:

 • Einstein was as good in Music as in Physics. (Einstein vừa giỏi Âm nhạc cũng như Vật lý).
 • They used to compare that Linh sang as beautifully as Dan. (Họ từng so sánh rằng Linh  hát hay như Whitney Đan).

Cấu trúc đối với danh từ

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Ví dụ:

 • She earns as much money as her husband. (Cô ấy kiếm nhiều tiền như ông xã của cô ấy).
 • No one sells as much chocolate as Mira. (Không ai bán được nhiều sô cô la ngang bằng với Mira).

Cấu trúc so sánh bằng “the same”

S + V + the same + (N) + as + N(Pronouns)

Ví dụ:

 • Although they’re both Swiss, they don’t speak the same language. Hannah speaks French fluently while Phillip only speaks German.(Mặc dù cả hai đều là người Thụy Sĩ, nhưng họ không nói cùng một ngôn ngữ. Hannah nói tiếng Pháp trôi chảy trong khi Phillip chỉ nói tiếng Đức).
 • I thought the Minh brothers have the same height, but it turned out the youngest brother – Long is the tallest. (Cứ tưởng anh em nhà Minh có cùng chiều cao nhưng hóa ra em út – Long lại cao nhất).

Cấu trúc ” gấp bao nhiêu lần”

Subject + Verb + twice ( three, four.. times) + as + Adj/Adv + as + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ:

 • This guy is around twice as big as me.  (Anh chàng này to gấp đôi tôi).

Lưu ý: Từ ba lần trở lên, sử dụng số đếm + times

So sánh bằng dạng phủ định

SO SÁNH BẰNG DẠNG PHỦ ĐỊNH
SO SÁNH BẰNG DẠNG PHỦ ĐỊNH

Cấu trúc đối với trạng từ và tính từ

S + V+ not as/so + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ:

 • My bag is not as expensive as my friend’s bag. (Chiếc túi của tôi không đắt tiền như chiếc túi của bạn  tôi).
 • My laptop is not as new as his laptop. (Máy tính  của tôi không mới được như máy tính của anh ấy).

Cấu trúc đối với danh từ

…Not + as/so + many/much/little/few + noun + as + …… not + the same + (N) + as…

Ví dụ:

 • Hoang doesn’t read as many books as his friends. (Hoàng không đọc sách nhiều bằng bạn bè của anh ấy).
 • My dress are not the same as her. (Váy  của tôi không giống với váy của cô ấy).

Cấu trúc thêm của so sánh bằng: ” Not different from”

“Different from” có nghĩa là “khác với”, từ này thường được sử dụng để so sánh giữa 2 đối tượng khác nhau. Trái lại, dạng phủ định của nó có thể sử dụng để so sánh bằng.

S + to be + NOT + different from + O

Trong đó, tân ngữ (O) có thể là danh từ, đại từ hoặc mệnh đề.

Ví dụ:

 • The tea you made is not different from the tea I made. (Tách trà em pha không khác gì tách trà anh pha).
 • The tea you made is the same as the tea I made. (Tách trà em pha giống như tách trà anh pha).

Bài tập vận dụng so sánh bằng trong tiếng Anh

1) Jimmy  is 1 meter 70cms tall. Daniel is 1 meter 70cms tall. (is/tall)

Jimmy _________ Daniel.

2) Seville is 30ºC in summer. Cordova is 30ºC in summer. (is/hot)

Seville ___________ Cordova.

3) John is not very clever. Mary is cleverer. (is/clever)

John __________ Mary.

4) The blue car is not cheap. The red car is more cheap. (is/cheap)

The blue car ___________ the red car.

5) Linh  talks very quietly. Sang  talks more loudly. (talk/loudly)

Mrs Jones ___________ Mrs Smith.

6) The gray  house is 100 years old. The yellow house is 100 years old. (is/old)

The brown house _____________ the green house.

7) Quang did not do well in the Math test. Nam did better in the Math test. (do/well)

Quang ______________ Nam.

8) The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)

The impala ___________ the cheetah.

9) The first exam was easy . The second exam was easy too. (was/easy)

The first exam ____________the second exam.

10) Ciudad Real is not very handsome. Seville is more handsome. (is/handsome)

Ciudad Real __________ Seville.

Đáp án

1) Jimmy  is as tall as Daniel.

2) Seville is as hot as Cordova.

3) John is not as clever as Mary.

4) The blue car is not as cheap as the red car.

5) Linh  does not talk as loudly as Sang. (có thể điền ‘as loud as’.)

6) The gray house is as old as the yellow house.

7) Quang did not do as well as Nam.

8) The impala does not run as fast as the cheetah / cannot run as fast as…

9) The first exam was as easy as the second exam.

10) Ciudad Real is not as handsome as Seville.

Bài tập 2: Sắp xếp lại câu

 1. The Lotte tower/ twice/tall/ my building.
 2. Grapes/ not expensive/ banana or durian.
 3. Our planet/ not big/Mars.
 4. The weather in Hue/ not hot/in Ho Chi Minh.
 5. Julia/sing/ beautifully/ Rita.

Đáp án

 1. The Lotte tower is twice as tall as my building.
 2. Grapes is not as expensive as banana or durian.
 3. Our planet’s not as big as Mars.
 4. The weather in Hue is not as hot as in Ho Chi Minh.
 5. Julia sings as beautifully as Rita.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh cùng với bài tập để bạn có thể luyện tập sau khi đã học được cấu trúc. Cách dùng của so sánh bằng không quá khó ngược lại rất dễ dùng và đơn giản nếu bạn hiểu được cách dùng của các cấu trúc, hy vọng bài viết sẽ hữu ích giúp bạn học tốt hơn.

Ngoài ra nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình học tiếng Anh ngoài học những ngữ pháp hay là học theo cách truyền thống qua sách vở thì bạn nên thử cách học cùng với các giáo viên bản ngữ. Học cùng giáo viên nước ngoài là chuyên môn của EIV nổi bật là khoá học tiếng Anh 1 kèm 1 được nhiều bạn theo học và cho thấy được kết quả đầu ra rất tốt, khoá học có nhiều ưu đãi cùng với sự chất lượng của giáo viên giúp các bạn vượt qua được những khó khăn trong việc học tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *