Cấu trúc Unless và cách dùng chuẩn nhất

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Cấu trúc Unless được xem là một trong những dạng cấu trúc của câu điều kiện.  Đây là dạng thường gặp trong các bài thi tiếng Anh hiện nay. Cùng EIV Education tìm hiểu cấu trúc này nhé.

1. Khái niệm về cấu trúc unless:

Cấu trúc unless trong tiếng Việt nghĩa là “trừ khi”,  là cấu trúc mang ý nghĩa phủ định nhưng lại được dùng trong câu khẳng định.

Theo nghĩa dịch của “unless” có nghĩa là nếu không có nghĩa giống với “if not” nên khi sử dụng trong câu điều kiện có thể sử dụng 2 cấu trúc này thay thế cho nhau

Unless theo từ điển Cambridge dùng để nói đến một sự việc hay hiện tượng sẽ xảy ra hoặc không có khả năng xảy ra nếu sự việc hay hiện tượng khác không xảy ra hoặc không đúng sự thật, trù khi…”

2. Vị trí của unless trong câu:

Vị trí của cấu trúc câu unless đứng ở đầu câu hoặc giữa câu, vậy nên mệnh đề ở trong cấu trúc câu unless đứng trước hoặc mệnh đề chính đều chính xác.

Ví dụ:

 • Unless you stop smoking, you will be lung cancer – Trừ khi bạn ngừng hút thuốc, bạn sẽ bị bệnh ung thư phổi.
 • Unless you learn English, you won’t understand what the structure unless is – Trừ khi bạn học tiếng Anh, bạn sẽ không hiểu cấu trúc unless là gì
 • You’ll be sick unless you stop drinking alcohol – Bạn sẽ bị bệnh trừ khi bạn ngừng uống rượu.

cau truc unless trong tieng Anh

Trong trường hợp mệnh đề chứa cấu trúc unless đứng đầu câu, ta cần thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề đó.

Cách dùng cấu trúc unless trong tiếng Anh

Điều kiện loại 1

Trong câu điều kiện loại 1, cấu trúc unless được sử dụng nhằm thể hiện một sự việc có thể xảy ra ở tương lai.

Công thức:

Cấu trúc: Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V

 

cau truc unless trong cau dieu kien loai 1Ví dụ:

 • Unless Uyen  study hard, she will fail the University entrance exam next month – Trừ khi Uyên  học hành chăm chỉ, cô ấy sẽ trượt kỳ thi IELTS vào tháng tới
 • You will have headache unless you stop drinking wine – Bạn sẽ bị đau đầu trừ khi bạn ngừng uống rượu

Điều kiện loại 2:

Trong câu điều kiện loại 2, cấu trúc unless được sử dụng nhằm thể hiện một sự việc không xảy ra ở hiện tại.

Công thức:

Cấu trúc: Unless + S + V2/ed, S + would + V

cau truc unless trong cau dieu kien loai 2

Ví dụ:

 • Unless he was very ill, he would be at work – Trừ khi anh ấy bị bệnh nặng, anh ấy sẽ đi làm
 • I wouldn’t eat that fast food unless I was really hungry – Tôi sẽ không ăn thức ăn nhanh đó trừ khi tôi thực sự đói

Điều kiện loại 3:

Trong câu điều kiện loại 3, cấu trúc unless được sử dụng nhằm thể hiện một sự việc không xảy ra trong quá khứ.

Công thức: 

Cấu trúc: Unless + S + had + V3/ed, S + would + have + V3/ed

cau truc unless trong cau dieu kien loai 3

Ví dụ:

 • I wouldn’t have met him unless my parent permitted me – Tôi sẽ không gặp anh ấy trừ khi bố mẹ tôi cho phép
 • Unless Timmy had walked in the rain yesterday, he would not have been sick – Trừ khi Timmy đi dưới mưa ngày hôm qua, anh ấy đã không bị ốm 

4. Dùng cấu trúc unless để cảnh báo:

Nếu muốn thúc giục hay nhấn mạnh một hành động nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh gây ra hậu quả không mong muốn, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc unless.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể thay thế unless bằng “if not”, nhưng về sắc thái biểu đạt sẽ không mang tính mạnh mẽ bằng cấu trúc unless.

Ví dụ: Unless you hurry, you will be late for the meeting – Trừ khi bạn nhanh lên, bạn sẽ trễ cuộc họp

5. Dùng unless để đề xuất một ý kiến:

Cấu trúc unless cũng được dùng như một phương thức gợi ý hay đề xuất một ý kiến nào đó.

Ví dụ:  I will have dinner with you in restaurant unless I’m busy – Tôi sẽ ăn tối trong nhà hàng với bạn trừ khi tôi bận.

Học cấu trúc unless cùng giáo viên bản ngữ
Học cấu trúc “unless” cùng giáo viên bản ngữ

Cách viết lại câu với cấu trúc unless:

Thông thường, dạng bài tập này được cho sẵn những câu với cấu trúc If, cũng có thể là câu đảo ngữ hoặc sử dụng các liên từ khác tương đương If, hoặc đó là các câu điều kiện ẩn ý. Bạn cần xác định dạng câu viết lại, và thực hiện theo 2 bước sau:

 • Bước 1: Biến đổi câu được cho thành dạng câu truyền thông với If.
 • Bước 2: chuyển về dạng câu chứa cấu trúc Unless.

Ví dụ:

Câu mẫu:

 • She won’t pass the test if she doesn’t study.

Chuyển về dạng câu if:

 • If she works hard, she will complete the project on time

Chuyển về câu unless:

 •  She won’t complete the project on time unless she works hard.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc unless:

1. Trong câu hỏi:

Đối với dạng câu hỏi, bạn nên dùng “if not” thay vì dùng unless.

Ví dụ: What will happen if I do not do not finish my essay? – Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hoàn thành bài luận của mình?

2. Không dùng Will hoặc Would trong mệnh đề chứa Unless:

Trong cấu trúc unless, chúng ta chỉ sử dụng các động từ khuyết thiếu (modal verb) như will, would, can, could,… trong mệnh đề chính, tuyệt đối không được sử dụng chúng trong mệnh đề chứa unless.

3. Cấu trúc “not unless”:

Cấu trúc “not unless” tương đương với “only if” mang nghĩa “chỉ khi”.

Ví dụ: Only if you make an effort tirelessly, you will have no regrets – Trừ khi bạn nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn sẽ cảm thấy không hối tiếc.

Bài tập vận dụng cấu trúc Unless

Bài tập: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau, sử dụng cấu trúc unless hoặc if.

1. ___________ Linda supports me, I won’t be able to do it.

2. ___________ I meet Tony, I will tell him what happened.

3. You won’t be healthy _________ you start doing exercises.

4. ___________ you study harder, you won’t get good mark at the exam.

5. Your mother will be sad ________ you don’t do the homework.

6. You can’t go to Da Lat ________ you don’t save money now.

7. You will have a headache __________ you wear a hat.

8. Don’t call me __________ it’s an important situation.

9. _________ the weather is bad tomorrow, we won’t go camping.

10. __________ you don’t drive carefully, we will have an accident.

Bài tập 2:

1 You must try a bit harder or You won’t have a driver’s license.

You won’t pass the exam …………………….

2 Listen carefully or you will mistake

You won’t know what to do …………………….

3 She must apologise to me or I’ll never meet to her again.

…………………….

4 You have to speak very slowly or he won ‘t be able to understand you.

…………………….

5 The company must change or it will go bankrupt

…………………….

6. The club isn’t open to everyone. You ‘re allowed in only if you’re a member.

You …………………….

7. I don’t want to go out alone if I’m with you.

I’m not going …………………….

8.  Don’t worry about the dog. It will attack you only if you move suddenly.

The dog …………………….

9. Ben is lazy person. He’ll only does things if you push him.

Ben …………………….

10.  Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor …………………….

Đáp án bài 2

1 You won’t have a driver’s license unless you work hard.

2 You will make a mistake unless you listen carefully.

3 I’ll never meet to her again unless she apologises to me. or Unless she apologises to me, I’ll never meet to her again

4 He won’t be able to understand you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he won’t be able to understand you

5 The company will have to bankrupt unless it change.

6. You aren’t allowed in the club unless you’re a member.

7.  I’m not going out alone unless I’m with you.

8.  The dog won’t attack you unless you move suddenly.

9.  Ben will does things unless you push him

10. The doctor won’t see you unless it’s an emergency.

Đáp án

1. Unless

2. If

3. unless

4. Unless

5. if

6. if

7. unless

8. unless

9. If

10. If

Trên đây, EIV Education đã tổng hợp một số kiến thức liên quan đến cấu trúc unless dễ hiểu nhất. Mong bài viết này sẽ mang lại nhiều kiến thức cho bạn và đừng quên tham khảo khóa học tiếng Anh 1 kèm 1 tại EIV nếu bạn gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh tại nhà. Liên hệ EIV để được hỗ trợ tư vấn.

hoc tieng anh 1 kem 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *