Tổng hợp cấu trúc Suggest trong tiếng Anh và cách sử dụng 

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh và cách sử dụng

Cấu trúc “suggest”  được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp dùng để cho lời khuyên, một lời đề nghị hay đề xuất cho ai đó làm gì. Hãy cùng EIV Education tìm hiểu về các dạng cấu trúc và cách sử dụng của chủ đề này nhé.

Các dạng cấu trúc Suggest

1. Cấu trúc Suggest đề xuất ai đó nên làm gì

Khi đưa ra một đề xuất hay ý kiến cho ai đó nên làm gì chúng ta có thể sử dụng mệnh đề “that” theo sau.

Công thức: Suggest + that + clause 

Ví dụ:

 • He suggests that I should go to Newtork- Anh ấy khuyên tôi nên đi Newyork.
 • I suggested that everybody go out to have dinner – Tôi đề nghị mọi người ra ngoài ăn tối.
 • She suggest that we take a break – Cô ấy đề nghị chúng ta nghỉ giữa giờ.

Tuy nhiên trong những trường hợp không trăng trọng chúng ta cũng có thể bỏ “that”.

2. Cấu trúc Suggest đề xuất làm gì đó

Công thức: Suggest + V-ing

Dùng V-ing theo sau động từ suggest khi nói đến 1 hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

Ví dụ: 

 • I suggested traveling by airplane to Chicago – Tôi đề nghị đi du lịch bằng máy bay đến Chicago.
 • He suggested going swimming in summer – Anh ấy đề nghị đi bơi vào mùa đông.
 • My teacher suggested doing more exercise at home – Giáo viên của tôi đề nghị làm nhiều bài tập hơn ở nhà.

3. Cấu trúc Suggest dùng để đề xuất cái gì đó

Công thức: Suggest + Noun/Noun phrase

Trong cấu trúc này, danh từ và cụm danh từ dùng làm tân ngữ của động từ suggest.

Ví dụ:

 • I suggest some honey with these cookies – Tôi đề nghị cho một ít mật ong vào chiếc những chiếc bánh quy này.
 • She suggest a long dress for the event tonight – Cô ấy gợi ý mặc những chiếc đầm dài cho buổi sự kiện tối nay.
 • He suggested a beer for the party – Anh ấy gợi ý uống bia cho bữa tiệc tối nay.

Ở cấu trúc này nếu bạn muốn đề cập đến đối tượng nhận được lời đề nghị ta có thể dùng “suggest sth to sb”.

Ví dụ:

 • My teacher suggested a book to me which I could use it as a document for my homework – Giáo viên của tôi gợi ý cho tôi một cuốn sách mà tôi có thể sử dụng nó làm tài liệu cho bài tập về nhà của mình.
 • Can you suggest a good book to Jimmy? (Bạn có thể gợi ý một cuốn sách tốt cho Jimmy được không?)
  Anna suggested an amazing film to Jin. (Anna gợi ý một bộ phim hay cho Jin).

4. Cấu trúc với WH-question

Cấu trúc suggest với wh-question dùng với các từ để hỏi như where, when, what, who, how, chúng có nghĩa gợi ý làm thế nào, ở đâu,…

Công thức: Suggest + WH-question

Ví dụ:

 • Could you suggest where I may buy a big Christmas gift box? – Bạn có thể gợi ý nơi tôi có thể mua một hộp quà Noel lớn không?
 • Can anyone suggest how I might contact Jimmy? – Ai  đó có thể gợi ý làm thế nào tôi có thể liên lạc với Jimmy không?

Lưu ý:

 • Không sử dụng suggest + O + to_V khi muốn đề nghị ai đó làm gì. Ví dụ: She suggested that I should go for a walk → không phải là she suggested me to go for a walk.
 • Không sử dụng to_V sau suggest. Ví dụ: He suggested studying harder so I can get into a good career → NOT he suggested to study…
 • Ngoài ra Suggest còn mang ý nghĩa “ám chỉ” về một điều gì đó. Ví dụ: Are you suggesting I’m lazy?
 • Cụm từ “suggest itself to somebody” có nghĩa là chợt nảy ra điều gì đó. Ví dụ: A plan to take over the company suggested itself to Samantha.

 

5. Cấu trúc Suggest trong câu gián tiếp

Cấu trúc suggest trong câu gián tiếp dùng để rủ rê hay đề nghị ai đó làm điều gì.

Công thức: S + suggest + Ving S + suggest + (that) + S + V1 + somebody + to V1

Ví dụ:

Nam said: “Why don’t we go to the zoo next week?”

(Nam nói: “Tại sao chúng ta không đi sở thú vào tuần tới nhỉ?”).

→ Nam suggested going to the park next week.

= An suggested that they go to the park next week.

(Nam đề nghị đi công viên vào tuần tới).

Cách viết lại câu với cấu trúc Suggest: Shall we/ Let’s/ Why don’t we + V1 = S + suggested + V-ing

–> Đề nghị cùng làm gì

Ví dụ:

 • Let’s go watching movie this evening. (Hãy đi xem phim vào tối nay).
  → I suggested watching movie this afternoon. (Tôi đề nghị nên đi xem phim vào chiều nay).
 • Why don’t we go to work by bus? (Tại sao chúng ta không đi làm bằng xe buýt nhỉ?)
  → I suggested going to work by bus. (Tôi đề xuất đi làm bằng xe buýt).
Một số cấu trúc Suggest thường gặp trong tiếng Anh
Một số cấu trúc “Suggest” thường gặp trong tiếng Anh

Cách sử dụng cấu trúc Suggest

1. Cấu trúc Suggest that S + V

 • Cấu trúc suggest that S + V  dùng trong các trường hợp cho lời khuyên thẳng thắn với một người hay một nhóm người nào đó.

Ví dụ: Our doctor suggest that I do more exercise to keep my blood pressure down – Bác sĩ của chúng tôi đề nghị tôi nên tập thể dục nhiều hơn để giảm huyết áp.

 • Suggest that S + V thường có subjunctive verb đi theo sau trong North American English, tuy nhiên trong UK English, thường có “should” theo sau suggest that S should V. Ví dụ: I suggested that Kien exercise more – Tôi đề nghị Kiên tập thể dục nhiều hơn.
 • Không có “s” ở các từ “exercise” or “study” vì đó là động từ subjunctive, tuy nhiên người Bắc Mỹ có thể nói “I suggested that Kobe exercises (or exercised) more”, nhưng cách viết này không phù hợp và nên tránh dùng trong văn viết. Ví dụ: I suggested that Kobe should exercise more – Anh thường dùng should sau suggested that.
 • Khi dùng present progressive với “suggest” (“I am suggesting that…) (tôi đang định đề nghị…), cho thấy người nói muốn đề nghị điều gì đó hoặc định giải thích tại sao mình khuyên vậy. Ví dụ: I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution – Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dừng cuộc tranh cãi này nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hoàn hảo.

>> Xem thêm: Cấu trúc Wish trong tiếng Anh

2. Cấu trúc Suggest + Gerund

 • Cấu trúc suggest + gerund dùng trong các trường hợp trang trọng, để nói chung chung không ám chỉ cụ thể một người nào đó. Ví dụ: Why suggest going to China in December when the weather is the most coldest? – Vì sao gợi ý nên đi Trung Quốc vào tháng 12 khi thời tiết lạnh nhất?
 • Cấu trúc này còn dùng để nhấn mạnh điều mình đề nghị. Ví dụ: They also suggests going with my friends to his appointments – Họ cũng đề nghị đi cùng bạn bè của tôi đến các cuộc hẹn của anh ấy.
Học cấu trúc Suggest cùng giáo viên bản ngữ
Học cấu trúc “Suggest” cùng giáo viên bản ngữ

3. Cấu trúc Suggest dùng để đề cử, tiến cử:

Cấu trúc suggest còn dùng để đề cử hay tiến cử một người phù hợp với 1 chức vụ hay gợi ý 1 vật nào đó phù hợp cho mục đích nào đó.

Ví dụ: We suggest Mrs.Robinson for the post of Minister of Interior – Chúng tôi đề cử bà Robinson cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Cấu trúc Suggest dùng để nhắc nhở cần xem xét làm điều gì đó

Ví dụ: 

 • The bag suggest that she was at the library – Chiếc túi gợi ý rằng cô ấy đã ở thư viện.

5. Cấu trúc Suggest gợi ý gián tiếp hay nói bóng gió về một người nào đó hay một vật nào đó

Ví dụ:

 • He didn’t tell her to leave but he suggested it – Anh ấy không bảo cô ấy rời đi nhưng anh ấy đề nghị điều đó.

Bài tập về cấu trúc suggest

Bài tập cấu trúc suggest
Bài tập cấu trúc suggest

Bài tập: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. She suggests _________ (visit) our teacher now.

2. My friend suggested I should ________ (join) the party.

3. Kate suggested that we should ________ (go) to Rome for our honey moon.

4. Could you suggest how we _________ (get) there without spending much money?

5. Frank suggests ___________ (go) to the beach at the weekend.

6. My mother suggested my sister _________ (play) the piano at her birthday party.

7. Danny suggests that I should _________ (spend) more time with my family.

8. Tracy suggested that Bill should ___________ (stop) smoking.

Đáp án

1. visiting

2. join

3. go

4. might get

5. going

6. play

7. spend

8. stop

Sửa lại các câu sau cho đúng

1. ‘I suggest to go and visit our grandmother now… Thus, we’ll have more time to entertain her!’

2. My Mum suggested me to spend Christmas with my family but I said I had already planned going to the mountains with friends…

3. ‘Can you suggest us to go to a good restaurant in this town? We don’t know it at all…’

4. Your teacher suggested to do a new research, and I think you should accept with enthusiasm…

5. When I suggested he goes to Italy now, he said he couldn’t because he was still expecting to get his new passport…

Đáp án

1. ‘I suggest  going to visit our grandmother now… Thus, we’ll have more time to entertain her!’

2. My Mum suggested I should spend Christmas with my family but I said I had already planned going to the mountains with friends…

3. ‘Can you suggest a good restaurant to us in this town? We don’t know it at all…’

4. Your teacher suggested a new research to you, and I think you should accept with enthusiasm…

5. When I suggested that he go to Italy now, he said he couldn’t because he was still expecting to get his new passport…

Trên đây, EIV Education đã tổng hợp một số kiến thức liên quan đến cấu trúc suggest mà bạn có thể chưa biết. Từ giờ bạn có thể dễ dàng đưa ra đề xuất với người nước ngoài rồi đấy.

Nếu bạn còn đang gặp trở ngại về cách dùng các điểm ngữ pháp trong tiếng Anh thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học 1 kèm 1 với giáo viên bản ngữ với chương trình học được thiết kế dành riêng cho bạn. EIV tự tin là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp giáo viên bản ngữ chất lượng, cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm học tập tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *