Điều khoản riêng tư EIV

điều khoản riêng tư

Trong suốt nhiều năm hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế EIV Việt Nam, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng, niềm tin và khẳng định uy tín.EIV  nhận thức được sự tin tưởng và sự tự tin của quý khách hàng thể hiện khi truy cập vào website www.eiv.edu.vn và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của EIV  trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng. EIV xử lý thông tin của quý khách hàng bằng tính trung thực và độ nhạy cảm, điều mà chúng tôi đã thể hiện xuyên suốt lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Quốc tế EIV Việt Nam.

(1) Quy định về thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc mua một thành viên cao cấp.

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn – thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi – chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện dịch vụ website của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn.
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng – Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ.
 • Để quản lý một cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát, tính năng trang web khác
 • Để gửi email định kỳ – nếu bất cứ lúc nào bạn muốn huỷ đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy bỏ đăng ký ở dưới cùng của mỗi email.

(2) Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin của bạn, dù công hay tư nhân, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty nào khác đối với bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn, khác với mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm mua hoặc dịch vụ yêu cầu.

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác nhau như quan trọng để hoạt động thành công của chúng tôi và để duy trì niềm tin của những người mà chúng ta đối phó. Như vậy tuyên bố này sẽ được áp dụng cho tất cả các văn phòng của chúng tôi không phân biệt nơi đóng trụ sở.

Đặc biệt chúng tôi sẽ:

 • Thu thập thông tin cá nhân của quá trình thích hợp, chỉ trong phạm vi mà nó là cần thiết để đáp ứng nhu cầu hoạt động của chúng tôi hoặc tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý;
 • Đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin cá nhân lưu giữ chúng ta;
 • Có các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân;
 • Chắc chắn rằng thông tin cá nhân không được chuyển ra ngoài khu vực kinh tế Việt Nam mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc thỏa thuận từ các cá nhân.
 • Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng của những trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cả các tập tin cookie.

Lựa chọn của bạn:

 • Khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nó được sử dụng để liên lạc tiếp thị hơn nữa.
 • Bạn cũng có thể tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

 (3) Quy định về việc sử dụng thông tin của khách hàng

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie, các file nhỏ mà một trang web hoặc cung cấp dịch vụ chuyển nó vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các hệ thống cung cấp dịch vụ để nhận ra trình duyệt và bạn chụp và ghi nhớ thông tin nhất định. Điều này giúp chúng ta hiểu và lưu các sở thích của bạn cho lần trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

(4) Quy định về việc chia sẻ thông tin với đối tác thứ 3:

EIV sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách hàng, trừ những điều được nêu trong thông báo bảo mật cá nhân này.

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

(5) Quy định đối với trẻ em và bảo mật

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Bảo mật Đạo luật bảo vệ), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi  mà không có sự kiểm soát của phụ huynh. trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ được tất cả các đạo diễn cho những người ít nhất là 13 tuổi trở lên.  Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh và người giám hộ dành thời gian cùng trẻ em khi trẻ em vào internet và để biết được những trang mà con mình truy cập.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn bằng chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

(6) Quy định đối với khách hàng truy cập website

Đối với khách hàng truy cập vào trang website, chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch với bất kỳ thành viên có những sai phạm, ví dụ như: gửi thư rác, vi phạm thương hiệu hàng hóa, làm phương tiên lợi dụng để lôi kéo khách viếng thăm, hoặc những hoạt động vi phạm pháp luật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi quý khách hàng phát hiện một liên kết xấu bằng cách gửi email đến địa chỉ: info@eiv.edu.vn hoặc số điện thoại

Ngoài ra, quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *