image1

Học cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ

Học cấu trúc “neither nor” và “either or” trong tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ

Học cấu trúc “neither nor” và “either or” trong tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *