Nhằm có đủ nhân sự để vận hành và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến dịch vụ chất lượng, EIV thông báo tuyển dụng nhân sự tại TP.HCM.

Vị trí: Chuyên viên tư vấn giáo dục.

Địa điểm làm việc: 179EF, CMT8, phường 5, Quận 3, TP.HCM

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤCTUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC