22 Câu cảm thán trong tiếng Anh thể hiện cảm xúc

câu cảm thán trong Tiếng Anh

Khi chúng ta vui mừng, buồn phiền, hay nóng giận chúng ta thường biểu lộ cảm xúc của mình qua những câu cảm thán (exclamation sentence). Vậy câu cảm thán trong tiếng Anh chúng được thể hiện như thế nào?

Hãy Cùng cập nhật ngay 22 câu cảm thán trong tiếng Anh mà giáo viên bản ngữ thường dùng để biểu lộ cảm xúc nhé!

Câu cảm thán trong Tiếng Anh

1. CẤU TRÚC CÂU CẢM THÁN THỂ HIỆN CẢM XÚC TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh có rất nhiều loại khác nhau, thường được cấu tạo với WHAT, HOW, SO, SUCH,…

1.2 Cấu trúc câu cảm thán với “WHAT”:

WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được

 => What a laborious student! (Cậu học trò chăm chỉ thật!)

=> What a bad novel! (Quyển tiểu thuyết này dở tệ!)

Đối với cấu trúc này, nếu danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và khi đó cấu trúc câu sẽ là:

WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều 

=> What loose trousers are! (Cài quần lỏng quá!) 

=> What nice house are! (Nhà đẹp quá!) 

Đối với danh từ không đếm được, ta có cấu trúc:

WHAT + adj + danh từ không đếm được

=> What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá! ) 

Đối với cấu trúc trên, chúng ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Khi đó, cấu trúc với “What “ là:

What + a/ an + adj + noun + S + V 

=> What lazy students! (Họ là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu) 

=> What a nice picture they saw! (Tôi đã xem được một bức tranh rất tuyệt)

1.2 Cấu trúc cảm thán với HOW

HOW + adjective/ adverb + S + V!

How cold (adj) it is! (Trời lạnh quá!)

How amazing (adj) this gift is! (Món quà này bất ngờ quá!)

How good it smells! (Món ăn này có mùi vị thơm quá!)

How well (adv) she sings! (Cô ấy hát hay quá!)

How + subject + verb

How you’ve grown! (Cháu lớn nhanh quá!).

1.3 Cấu trúc cảm thán với SUCH

S + V + such + a/ an + Adj + Singular Countable Noun!

Ví dụ: 

She owns such a beautiful dress! (Cô ấy sở hữu 1 chiếc váy rất là đẹp!)

S + V + such + Adj + Uncountable Noun/ Plural Noun!

Ví dụ: 

It was such pleasant weather today! (Ngày hôm nay thời tiết thật sự là dễ chịu!)

They are such pretty boys! (Họ là những anh chàng vô cùng đẹp trai!)

1.4 Cấu trúc câu cảm thán dạng phủ định

Cấu trúc: To be + not + S + Adj!

Mặc dù đây là dạng phủ định của câu cảm thán nhưng ý nghĩa của nó vẫn ở dạng khẳng định.

Ví dụ:

Isn’t the moon beautiful today!

-> Mặt trăng hôm nay mới đẹp làm sao!

Ví dụ:

Isn’t it hot today!

-> Hôm nay trời nóng quá!

Ví dụ:

Isn’t that lake clear!

-> Hồ nước đó trong quá!

1.5 Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh với SO

S + be + so + Adj!

Ví dụ: 

She is so kind! (Cô ấy thật là tử tế!)

She is so generous (Cố ấy thật là hào phóng)

S + V + so + Adv!

Ví dụ: 

He behaves so politely! (Anh ấy cư xử rất là lịch sự!)

 

2. Câu cảm thán trong tiếng Anh thể hiện khi vui vẻ

Awesome: Tuyệt quá

Ví dụ:

Son, do you want to go fishing with me?

Con trai, con có muốn đi câu cá với bố không?

Awesome father!

Tuyệt quá bố ạ!

Excellent: Tuyệt quá

Ví dụ:

Excellent! Our sales are still going up untill now.

Tuyệt vời! Tới giờ này doanh thu của chúng ta vẫn đang tăng lên.

How lucky: May mắn quá

Ví dụ:

How lucky you are! You’ve just won a valuable award.

Cậu thật may mắn quá. Cậu vừa mới thắng một giải thưởng rất có giá trị.

 

22 câu cảm thán trong Tiếng Anh thể hiện cảm xúc

 

Nâng cao vốn từ vựng để sử dụng các câu cảm thán trong Tiếng Anh một cách thành thạo (Ảnh-EIV)

I have nothing more to desire: Tôi vừa ý hết chỗ nói, rất hài lòng

Ví dụ:

Seller: How do you think this dress? It’s lovely.

Người bán: Bà nghĩ sao về chiếc váy này? Nó rất đáng yêu.

Customer: I have nothing more to desire.

Khách hàng: Tôi rất hài lòng.

Nothing could make me happier: Không điều gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn – vui quá

Ví dụ:

Daughter: Mom, I’ve just cooked dinner, I cooked the foods that you love.

Con gái: Mẹ, con mới nấu bữa tối, con đã nấu những món mà mẹ thích.

Mom: Thanks daughter. Nothing could make me happier!

Mẹ: Cảm ơn con gái. Không gì khiến mẹ hạnh phúc hơn điều này!

Oh, that’s great: Ồ, cừ thật.

Ví dụ:

A: I’ve just get the very good marks in a very important exam.

A: Tớ vừa mới được điểm rất cao trong một kỳ thi rất quan trọng.

B: Oh, that’s great. Congratulation!

B: Ồ, cậu cừ quá. Chúc mừng cậu nhé!

Thank God: Cảm ơn trời đất

Ví dụ:

Thank god, I’ve just survived from a car accident. It has just passed on very near me.

Ơn trời, tôi vừa mới thoát khỏi một cuộc tai nạn xe hơi, nó mới đi qua rất gần tôi.

We are happy in deed: Chúng tôi rất vui mừng

Ví dụ:

Son: How do you feel about the party I did prepare for grandma, mom?

Con trai: Mẹ thấy bữa tiệc con đã chuẩn bị cho bà thế nào hả mẹ?

Mom: We are happy in deed, son!

Mẹ: Chúng ta rất vui mừng, con trai ạ!

 

22 câu cảm thán trong Tiếng Anh thể hiện cảm xúc
Áp dụng giải pháp học tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ để nâng cao vốn từ vựng (Ảnh-EIV)

Well done: Làm tốt lắm

Ví dụ:

Oh, you did decorate this room perfectly, well done!

Ồ, cậu trang trí căn phòng này thật hoàn hảo, làm tốt lắm!

Tìm hiểu thêm: 10 bí kíp học Tiếng Anh tại nhà siêu hiệu quả cho người mới bắt đầu

 

3. Câu cảm thán trong tiếng Anh thể hiện khi tức giận

Gosh (Damn it / Dash it): Đáng chết, chết tiệt

Ví dụ:

Damn it! They stole my bike.

Chết tiệt! Chúng lấy mất xe đạp của tôi rồi.

Damn you: Đồ tồi

Ví dụ:

You are cheating me. Damn you!

Mày đang lừa tao à! Đồ tồi!

The devil take you / go to hell: Quỷ sứ bắt mày đi / xuống địa ngục đi, chết tiệt

Ví dụ:

You did spend all my money that I gave you? That’s all I have. The devil take you.

Cậu đã tiêu hết tiền tôi đưa cho cậu rồi à? Đó là tất cả những gì tôi có. Quỷ sứ bắt cậu đi.

What a bore: Đáng ghét

Ví dụ:

I had to wait for him for 3 hours. What a bore!

Tôi đã phải đợi anh ta 3 tiếng đồng hồ. Thật đáng ghét!

Scram: Cút đi

Ví dụ:

Get out of here! Go on, scram!

Đi ra khỏi đây đi! Đi đi, cút ngay!

Shut up: Câm miệng

Ví dụ:

Just shut up and get on with your work!

Câm miệng và tiếp tục làm việc của mình đi!

 

22 câu cảm thán trong Tiếng Anh thể hiện cảm xúc
Lớp học cùng giáo viên 100% bản ngữ đến từ các quốc gia có Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ (Ảnh-EIV)

 

4. Ví dụ câu cảm thán động viên người khác

How matter you are so good at working!

-> Dù thế nào đi nữa thì bạn đã làm rất tốt rồi.

Don’t be discouraged!

-> Đừng nản lòng bạn ơi!

Be brave, everything will be ok!

-> Hãy dùng cảm lên, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!

It’s not all doom and gloom!

-> Đó chưa phải là ngày tận thế đâu!

Give it your best!

-> Hãy cố gắng hết sức!

 

5. Câu cảm thán trong tiếng Anh thể hiện khi buồn chán

Ah, poor fellow: Chao ôi, thật tội nghiệp

Ví dụ:

That little boy has just lost his family, poor fellow.

Cậu bé đó vừa mới mất đi gia đình, thật tội nghiệp.

Alas: Chao ôi

Ví dụ:

Alas, all of my stocks become worthless. I lost all my money.

Ôi chao, tất cả cổ phiếu của tôi thành vô giá trị rồi. Tôi mất hết tiền rồi.

Oh, my dear: Ôi, trời ơi

Ví dụ:

Oh, my dear! You were adultery, weren’t you? You’ve broken my hart.

Ôi trời ơi! Anh đã ngoại tình phải không? Anh làm tim tôi tan vỡ mất rồi.

Too bad: Tệ quá

Ví dụ:

I’ve just failed in this exam, too bad!

Tớ vừa mới trượt kỳ thi này rồi, tệ quá!

What a pity: Đáng tiếc thật

Ví dụ:

Jane and John have just broken. What a pity, they were a perfect couple.

Jane và John mới chia tay rồi. Thật đáng tiếc, họ đã từng là một cặp đôi hoàn hảo.

What a sad thing it is: Đáng buồn thật

Ví dụ:

I heard that Marry’s husband has just died in a car accident. What a sad thing it is!

Tôi nghe nói chồng Marry mới mất trong một tai nạn ô tô. Buồn quá!

What nonsense: Thật là vô nghĩa, vô ích, phí công sức

Ví dụ:

What nonsense! I did clean the floor but the dog stepped in with his dirty feet!

Thật là vô ích! Tớ đã lau nhà nhưng con chó đã bước vào với những chiếc chân bẩn thỉu của nó!

 

> Để học thêm về những câu cảm thán trong Tiếng Anh mà người nước ngoài hay dùng, bạn có thể thử trải nghiệm:

 Học tiếng Anh 1 kèm 1 tăng level đột ngột cùng giáo viên bản ngữ chất lượng cao tại EIV Education – ĐĂNG KÝ TƯ VẤN và TEST MIỄN PHÍ

 

học tiếng anh 1 kèm 1 giáo viên bản ngữ tại EIV

Công ty Cổ Phần Quốc Tế EIV là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung ứng dịch vụ giáo viên bản ngữ, các khóa học tiếng anh dành cho nhiều đối tượng học viên muốn nâng cao kĩ năng tiếng Anh, cải thiện việc nghe nói đọc viết cùng giáo viên nước ngoài, tiếng anh dành cho người lớn, trẻ em; luôn đa dạng các ngành nghề, dành cho người mất gốc, luyện thi, định cư, xin visa nước ngoài, du lịch,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *