NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Vị trí: Nhân viên Hành chính – Nhân sự (làm việc tại CN Đà Nẵng)

Số lượng: 01

Lương: từ 7.000.000 – 10.000.000 đồng.

Chế độ phúc lợi: thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm.

Mô tả công việc:

 1. C&B:
 • Chấm ngày công cho nhân viên, kiểm tra đối chiếu với dữ liệu từ máy chấm công, theo dõi ngày phép năm của nhân viên.
 • Tính lương cho toàn bộ nhân viên công ty
 • Lên danh sách quỹ lương BHXH hàng tháng của toàn công ty.
 • Thực hiện thủ tục báo tăng, giảm, chốt sổ, bàn giao sổ BHXH khi nhân viên nghỉ việc và các thủ tục trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp khác.
 • Xây dựng quỹ lương, thang bảng lương, các chính sách, chế độ phúc lợi phù hợp với quy định pháp luật.
 • Nộp các báo cáo lao động theo đúng thời hạn.
 1. Tuyển dụng & đào tạo
 • Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng từ Ban giám đốc.
 • Bổ sung, hoàn thiện các mô tả công việc còn thiếu.
 • Đăng tin tuyển dụng trên các kênh.
 • Lọc, đánh giá CV ứng viên.
 • Liên hệ ứng viên hẹn lịch phỏng vấn, gửi email thư mời phỏng vấn.
 • Chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng các Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.
 • Gửi kết quả phỏng vấn tới các ứng viên tham dự phỏng vấn, Thư tuyển dụng tới ứng viên đạt yêu cầu.
 • Hướng dẫn nhân viên mới các chính sách của công ty, hòa nhập với nhân viên hiện hành.
 • Đào tạo, training văn hóa công ty.
 • Theo dõi, giám sát nhân viên thực hiện, tuân thủ các quy định công ty ban hành.
 1. Hợp đồng lao động:
 • Soạn thảo Hợp đồng thử việc trình người lao động và Giám đốc ký khi nhân viên mới tiếp nhận công việc.
 • Tiến hành gửi Phiếu đánh giá kết quả thử việc cho các trưởng bộ phận và giám đốc đánh giá trước khi nhân viên kết thúc thử việc 03-05 ngày.
 • Soạn thảo Hợp đồng lao động dựa trên cơ sở Phiếu đánh giá kết quả thử việc của Giám đốc và trưởng phòng.
 • Gửi phiếu đánh giá quá trình làm việc đối với nhân viên tới hạn hết hợp đồng trình Trưởng phòng và Giám đốc.
 • Soạn thảo Hợp đồng lao động mới khi nhân viên tiếp tục hợp tác với công ty.
 1. Hành chính:
 • Theo dõi, cấp phát, đề xuất mua VPP theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu.
 • Soạn thảo các Thông báo, Quyết định theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Lưu trữ, quản lý HĐLĐ, HĐTV, hồ sơ nhân viên EIV.

Yêu cầu:

 • Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương, mạnh về Tuyển dụng, đào tạo và C&B.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành Luật, Quản trị nhân sự, Quạn trị nguồn nhân lực và các ngành liên quan khác.
 • Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, truyền đạt
 • Có khả năng tìm hiểu, phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.

Thời hạn nhận hồ sơ: Kết thúc ngày 23/04/2018

Hình thức nhận hồ sơ:

Nộp CV vào email: hr@eiv.edu.vn