Trách nhiệm xã hội Giáo viên nước ngoài được dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, những giáo viên là người nước ngoài được dạy giáo dục phổ thông nhưng phải có ít nhất trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương.

Thủ tướng vừa có ý kiến về việc cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, căn cứ nghị định 124/2014 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và nghị định 11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, xét ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng đồng ý cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo viên đó ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương (có trình độ đại học và có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông).

Trách nhiệm xã hội Giáo viên nước ngoài được dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông
Thủ tướng vừa có ý kiến về việc cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông

Hiện giáo viên là người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ tại các trường tư thục, dân lập hoặc các trung tâm ngoại ngữ khá phổ biến. Một số trường mầm non chất lượng cao đã thuê giáo viên bản ngữ đứng lớp 1-2 buổi/tuần. Đối với các trường phổ thông công lập, dù chưa có sự chấp thuận chính thức của Chính phủ, nhưng một số vẫn thuê giáo viên bản ngữ đứng lớp trên cơ sở thỏa thuận và với phụ huynh về mức học phí.
Nguồn: VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *