Câu hỏi thường gặpTôi là một người đi làm có rất ít thời gian rảnh, không biết bên công ty có lớp học nào phù hợp cho tôi không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Với phương pháp One to One thì EIV tạo điều kiện cho bạn sắp xếp thời gian và địa điểm. Bạn vui lòng cho EIV biết thời gian rảnh để EIV sắp xếp giáo viên phù hợp với thời gian của bạn.