Câu hỏi thường gặpTôi có thể yêu cầu đổi giáo viên khi tôi thấy không phù hợp được không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Trong quá trình học, nếu học viên cảm thấy không hài lòng với giáo viên hiện tại thì học viên có thể thông báo với EIV và đổi giáo viên dạy. EIV luôn tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.