Thời gian học một buổi là bao lâu?

Câu hỏi thường gặpThời gian học một buổi là bao lâu?
admin Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Thông thường một buổi học tại EIV kéo dài 1.5 giờ – là khoảng thời gian hiệu quả để bạn có thể tiếp thu bài tốt nhất. Nếu bạn muốn học lâu hơn thì EIV cũng có thể sắp xếp cho bạn.