Câu hỏi thường gặpThời gian học một buổi là bao lâu?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Thông thường một buổi học tại EIV kéo dài 1.5 giờ – là khoảng thời gian hiệu quả để bạn có thể tiếp thu bài tốt nhất. Nếu bạn muốn học lâu hơn thì EIV cũng có thể sắp xếp cho bạn.