Câu hỏi thường gặpPhương pháp học như thế nào?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Hiện tại, EIV Education sử dụng phương pháp One to One, nghĩa là dạy theo chương trình 1 thầy – 1 trò, ngoài ra EIV sẽ test đầu vào cho học viên để đưa ra khung chương trình phù hợp với trình độ và nhu cầu học của học viên.

Nếu tìm hiểu thêm phương pháp One to One mời bạn Click Tại sao học Tiếng Anh One to One.