Câu hỏi thường gặpNếu tôi bận việc không thể tiếp tục thì tôi có được bảo lưu khóa học được không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Hoàn toàn được bạn nhé! Nhưng thời gian tối đa để bạn bảo lưu khóa học là không quá 3 tháng.