Câu hỏi thường gặpMột khóa học tại EIV kéo dài bao nhiêu tháng?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Hiện tại EIV có 3 gói học cơ bản đó là:

  • Khóa học 30 giờ
  • Khóa học 60 giờ
  • Khóa học 120 giờ