Câu hỏi thường gặpKhi học với giáo viên bản ngữ tôi có thể đăng ký học bao nhiêu buổi học/tuần?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

EIV luôn tối đa lợi ích cho học viên nên tùy vào thời gian rảnh, nhu cầu bạn học nhiều hay ít, bạn sắp xếp thời gian và báo với EIV nhé!