Câu hỏi thường gặpHọc Tiếng Anh One to One nhóm thì EIV sẽ ghép nhóm cho tôi hay tôi tự ghép nhóm?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Đối với những khách hàng có nhu cầu học One to One nhóm để tiết kiệm chi phí thì học viên phải tự ghép nhóm và thông báo với EIV nhưng tối đa nhóm là 4 người bạn nhé để đạt hiệu quả cao.