Câu hỏi thường gặpHiện tại tôi đang muốn học tiếng Anh về chuyên ngành của tôi, EIV có lớp học Tiếng Anh chuyên ngành không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Bạn truy cập vào link đăng ký https://eiv.edu.vn/lien-he.html và ghi rõ chuyên ngành mình muốn học. EIV có đội ngủ chuyên gia giàu kinh nghiệm về các chuyên ngành sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của bạn.