Giáo viên bản ngữ dạy kèm 1 – 1 tại nhà học phí thế nào?

Câu hỏi thường gặpGiáo viên bản ngữ dạy kèm 1 – 1 tại nhà học phí thế nào?
admin Nhân viên hỏi 1 năm trước

EIV tính học phí trên giờ dạy (25 usd/giờ – 40 usd/giờ) tuỳ theo địa điểm dạy và chương trình bạn mong muốn.

Truy cập link https://eiv.edu.vn/bao-gia-va-phuong-thuc-thanh-toan.html để tìm hiểu thêm bạn nhé!