EIV có thể sắp xếp dạy bù buổi khác cho tôi nếu tôi bận được không?

Câu hỏi thường gặpEIV có thể sắp xếp dạy bù buổi khác cho tôi nếu tôi bận được không?
admin Nhân viên hỏi 4 năm trước

Tất nhiên là được rồi bạn nhé! Bạn chỉ cần báo cho EIV trước một ngày làm việc, EIV sẽ sắp xếp thời gian học bù cho bạn.