Câu hỏi thường gặpEIV có thể sắp xếp dạy bù buổi khác cho tôi nếu tôi bận được không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

Tất nhiên là được rồi bạn nhé! Bạn chỉ cần báo cho EIV trước một ngày làm việc, EIV sẽ sắp xếp thời gian học bù cho bạn.