EIV có đảm bảo đầu ra khóa học cho tôi không?

Câu hỏi thường gặpEIV có đảm bảo đầu ra khóa học cho tôi không?
admin Nhân viên hỏi 11 tháng trước

EIV đảm bảo đầu ra khóa học trọn đời nếu học viên học đủ thời lượng chương trình của EIV bạn nhé!