Câu hỏi thường gặpEIV có chương trình học riêng cho trẻ em không?
admin Nhân viên hỏi 5 năm trước

EIV có chương trình học Tiếng Anh được thiết kế riêng cho trẻ em là Tiếng Anh Tiểu học và Trung học (Primary & Secondary) với giáo trình Super Minds giúp trẻ hình thành ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên.

Bạn click vào link https://eiv.edu.vn/lien-he.html để để đăng ký chương trình học cho con mình nhé!