Tôi muốn học để thi IELTS đi du học thì học bao lâu tại EIV có thể thi được?

Câu hỏi thường gặpTôi muốn học để thi IELTS đi du học thì học bao lâu tại EIV có thể thi được?
admin Staff asked 4 years ago

Trường hợp này thì EIV phải xem xét trình độ đầu vào và mục đích học IELTS của bạn với bao nhiêu điểm bạn nhé! Bạn click vào link sau đăng ký khóa học https://eiv.edu.vn/lien-he.html