Khi học với giáo viên bản ngữ tôi có thể đăng ký học bao nhiêu buổi học/tuần?

Câu hỏi thường gặpKhi học với giáo viên bản ngữ tôi có thể đăng ký học bao nhiêu buổi học/tuần?
admin Staff asked 1 year ago

EIV luôn tối đa lợi ích cho học viên nên tùy vào thời gian rảnh, nhu cầu bạn học nhiều hay ít, bạn sắp xếp thời gian và báo với EIV nhé!