EIV có chương trình học riêng cho trẻ em không?

Câu hỏi thường gặpEIV có chương trình học riêng cho trẻ em không?
admin Staff asked 11 months ago

EIV có chương trình học Tiếng Anh được thiết kế riêng cho trẻ em là Tiếng Anh Tiểu học và Trung học (Primary & Secondary) với giáo trình Super Minds giúp trẻ hình thành ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên.

Bạn click vào link https://eiv.edu.vn/lien-he.html để để đăng ký chương trình học cho con mình nhé!