10 năm một chặng đường. Đó là cả nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên tại EIV Education. 10 năm qua chúng tôi đã đạt được những thành tựu gì, gặp phải những khó khăn ra sao, tất cả đều được giải đáp trong video ý nghĩa về chặng đường dưới đây.