02839.318.886
The #1 Native English Teacher in VietNam

Hotline : 028 7309 9959

Trách nhiệm xã hội Giáo viên nước ngoài được dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông


Theo chỉ đạo của Thủ tướng, những giáo viên là người nước ngoài được dạy giáo dục phổ thông nhưng phải có ít nhất trình độ đại học sư phạm …

Xem thêm
Tiếng Anh cho EM – Dư âm đọng lại

Tiếng Anh cho EM – Dư âm đọng lại

31-07-2017

Đến địa điểm tập trung từ sáng sớm, các thầy Jeremy và thầy Johan cùng các bạn tình nguyện viên vừa rôm rã nói chuyện, vừa nhanh tay chuẩn bị …

028.7309.9959