02839.318.886
The #1 Native English Teacher in VietNam

Hotline : 028 7309 9959

Hoạch định quản trị chi phí – Doanh thu kế hoạch


Chào bạn, sau khi nhận nhiều phản hồi tích cực về bài viết “CHIA SẺ MÔ HÌNH TRUNG TÂM ANH NGỮ”, trong đó có nhiều người quan tâm đặt câu …

Xem thêm
Chia sẻ mô hình kinh doanh trung tâm anh ngữ

Chia sẻ mô hình kinh doanh trung tâm anh ngữ

07-03-2019

Chào bạn, dưới đây tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đã tích góp được sau thời gian tìm tòi, học hỏi từ các tập đoàn kinh tế …

Nhượng quyền thương hiệu – Cơ Hội Trao Tay

Nhượng quyền thương hiệu – Cơ Hội Trao Tay

01-03-2019

BẠN ĐANG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ VÀ MONG MUỐN SỞ HỮU MỘT MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA RIÊNG MÌNH NHƯNG: + SỢ RỦI RO + CHƯA CÓ Ý …

Thông Báo Mời Nhà Đầu Tư Chiến Lược

Thông Báo Mời Nhà Đầu Tư Chiến Lược

31-07-2017

Thư mời nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lí lao động nước ngoài tại Việt Nam. Thị trường …

028.7309.9959