02839.318.886

Cuộc sống tại EIV


“Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,  gia đình EIV luôn cởi mở chào đón  những ai dám đón nhận thách  thức để theo đuổi ĐAM MÊ.”...
Xem thêm
Chương trình thực tập sinh tiềm năng 2015

Chương trình thực tập sinh tiềm năng 2015

14-10-2015
Chương trình thực tập sinh tiềm năng là chương trình Tuyển Dụng & Ðào Tạo nhằm phát hiện ra những tài năng trẻ, những sinh viên năng động, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành chuyên viên cao cấp của EIV....
0839.318.886