02839.318.886

Thông Báo Mời Nhà Đầu Tư Chiến Lược


- Đầu tư nâng cao chất lượng và năng lực nhân sự, đầu tư hơn phát triển về truyền thông để tăng khả năng quảng bá chương trình dịch vụ của công ty tới khách hàng mục tiêu. - Phát triển kênh tuyển dụng giáo viên, đặc biệt đầu tư mở rộng m...
Xem thêm
Hợp tác giữa EIV và Công Ty TNHH FairField Việt Nam

Hợp tác giữa EIV và Công Ty TNHH FairField Việt Nam

09-10-2015
Tiếng anh doanh nghiệp là 1 xu hướng học tiếng mới hiện nay, các doanh nghiệp, công ty chủ động hơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo doanh thu và lợi nhuận nhiều hơn cho công ty. ...
Hợp tác đào tạo phát triển

Hợp tác đào tạo phát triển

18-09-2015
EIV là công ty đi đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng anh với giáo viên nước ngoài. Hiện nay, EIV đang hướng đến mục tiêu toàn cầu hóa, giúp người Việt Nam phát triển kĩ năng tiếng anh một cách toàn diện và nhanh chóng, đồng thời tiếp cận gần hơn...
0839.318.886