Chính sách hủy/ đổi hoàn tiền khách hàng

Chính sách hủy/ đổi hoàn tiền khách hàng

Bên A (Khách hàng)


BÊN A

 1. Cam kết Bên A sẽ thanh toán cho bên B đúng thời hạn
 2. Đảm báo thời khóa biểu giảng dạy đã thỏa thuận, tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo viên bên B  thực hiện tốt công tác giảng dạy.
 3. Đảm bảo chuẩn bị phòng học, trang thiết bị, cần thiết cho buổi học.
 4. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ của khóa học.
 5. Trong suốt khóa học, nếu nghỉ học, bên A phải chủ động sắp xếp lịch học bù với giáo viên, trong trường hợp không thể sắp được lịch học bù, Bên A chỉ được nghỉ tối đa 6 giờ trong suốt quá trình học, số giờ nghỉ còn lại sẽ bị tính trực tiếp vào tiền học phí đã đóng của bên A.
 6. Trường hợp có thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ giảng dạy, bên A phải báo sớm cho giáo viên và bên B ít nhất 01 ngày. Nếu bên A thay đổi lịch giảng dạy nhưng không báo trước theo thỏa thuận thì ngày học đã được xác định trước đó vẫn tính vào thời gian sử dụng hợp đồng.
 7. Bên A cam kết không thuê và sử dụng giáo viên trực tiếp hay gián tiếp giáo viên của bên B bất kỳ hình thức nào trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực và trong thời hạn 36 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng. Nếu bên A vi phạm phải bồi thường thiệt hại 100% giá trị hợp đồng cho bên B
 8. Trong trường hợp bên A có những thay đổi liên quan đến địa điểm, giáo viên, lịch nghỉ học, lịch học bù, đột xuất thì phải thông báo cho bên B và giáo viên ít nhất trước 4 giờ bằng email, điện thoại, hoặc văn bản để bên B chủ động sắp xếp, thông báo cho giáo viên kịp kế hoạch giảng dạy của bên A. Trong trường hợp bên A thông báo trễ hơn thì mọi thông báo của bên A sau thời gian này ( nếu có) chỉ được bên B ghi nhận, nỗ lực để hỗ trợ giải quyết, đáp ứng các thay đổi cho phù hợp yêu cầu của bên A.
 9. Trong trường hợp bên A được nghỉ do buổi học trùng vào các ngày Lễ theo quy định của Nhà Nước và của công ty thì bên A phải thông báo cho bên B trước ít nhất một (01) ngày làm việc thông qua email, văn bản..., để bên B có kế hoạch thông báo cho giảng viên bên B sẽ nghĩ những ngày đó và bên A sẽ không thanh toán cho bên B khoản chi phí cho các ngày nghỉ lễ đó.
 10. Bên A được quyền đề nghị thay đổi giảng viên do bên B cung cấp sang để thực hiện hợp đồng giảng dạy trong suốt quá trình học. Trong thời gian này bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu cảm thấy chất lượng đào tạo không như trao đổi giữa hai bên .
 11. Nếu bên A tự hủy hợp đồng không có lý do, bên A phải đóng 70% học phí còn lại đã ký trong hợp đồng.
 12. Vì lý do bất khả kháng chấm dứt Hợp đồng, Bên A phải báo trước bằng văn bản ít nhất 5 ngày cho bên B và đươc hoàn lại 100% khoản học phí còn lại mà bên A đã đóng. Lý do bất khả kháng ở đây là do; bên A bị phá sản, do thiên tai, chiến tranh làm bên A hết khả năng hoạt động,... Ngoài trường hợp trên, không được coi là bất khả kháng..

 

Bên B (Công ty EIV)

 

          Trên tinh thần trách nhiệm, đúng thời gian đã thỏa thuận, cùng phối hợp để hoạt động giảng dạy được hiệu quả, chất lượng.

 1. Đảm bảo giờ dạy theo thỏa thuận, trường hợp giáo viên được phân công giảng dạy ốm, tại nạn hoặc gặp sự cố không thể giảng dạy, bên B đảm bảo cử giáo viên thay thế để không gián đoạn hoạt động dạy theo thỏa thuận 
 2. Có trách nhiệm đảm bảo chất lượng giảng dạy bằng cách  thay thế giáo viên cho bên A nếu Bên A không đồng ý với phương pháp học tập đã thỏa thuận,
 3. Bên B thông báo lịch học đầy đủ cho bên A, thông báo nghỉ trước ít nhất một ngày nếu có việc đột xuất và phải bù đủ thời gian ngay tuần sau đó.
 4. Nếu bên B tự hủy hợp đồng mà không do lỗi của bên A thì bên B phải trả lại khoản học phí đã đóng còn lại của học viên, và đền bù 70% học phí những tháng còn lại đã ký trong hợp đồng cho bên A (Bao gồm trả phần còn lại + 70% giá trị trả lại đó gọi là đền bù)
 5. Vì lý do bất khả kháng chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải báo trước bằng văn bản ít nhất 5 ngày cho bên A và hoàn lại 100 % khoản học phí còn lại mà bên A đã đóng.  Lý do bất khả kháng ở đây là do; Giáo viên bị tai nạn nặng, hoặc mất tích, qua đời và bên B không thể kịp thời thay thế giáo viên theo yêu cầu bên A, bị phá sản, do thiên tai, chiến tranh làm bên B hết khả năng hoạt động.  Ngoài trường hợp trên, không được coi là bất khả kháng.